Cartes i catàlegs de serveis

La carta de serveis és un document adreçat a la ciutadania que recull els serveis que presta el Consorci d’Educació de Barcelona, els compromisos adquirits per garantir l’eficàcia i qualitat d’aquests serveis, i els mecanismes de participació que s’habiliten per obtenir informació i/o fer aportacions i suggeriments.

Les cartes de serveis són una eina de gestió de la qualitat i suposen l’anàlisi de les expectatives de les persones usuàries del servei, la millora dels processos interns, i l’avaluació de la gestió i satisfacció dels serveis prestats orientada a la millora.

 

El Consorci d’Educació de Barcelona no disposa actualment de Carta de serveis.