Provisió i promoció

La provisió de llocs de treball és el procediment administratiu dissenyat per a la cobertura dels llocs de treball vacants amb els recursos humans que presten serveis a l’Administració.

Els sistemes de provisió tenen per objectiu principal seleccionar el candidat i/o la candidata més idònia per al desenvolupament correcte de les funcions del lloc de treball vacant, de manera que s’obtingui una prestació dels serveis públics adequada i la satisfacció dels interessos generals. Per aquest motiu, tant en la provisió de llocs de treball com en la promoció professional del funcionariat s'han de respectar els principis de legalitat, objectivitat, mèrit i capacitat dels i les aspirants, igualtat, publicitat, eficàcia i eficiència.

Quan el personal accedeix a un lloc des d’un cos o una escala d’un grup immediatament inferior es considera promoció.

Per al PAS de la Generalitat, el Portal ATRI publica els concursos generals i específics de mèrits i capacitats, així com l’oferta dels llocs de treball vacants per a provisions temporals.

Consulta les convocatòries del Consorci d'educació

Referència Convocatòria Data límit instància
18/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Cap del Servei d'Atenció a les Direccions (Àrea de Recursos Humans i Organització)
Anar a detall convocatòria 18/2023-CS
De l’11 d'agost al 13 de setembre de 2023, ambdós inclosos
17/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Coordinador/a de projectes d’educació (Direcció d’Educació i Territori)
Anar a detall convocatòria 17/2023-CS
De l’1 a l’11 d’agost de 2023, ambdós inclosos
16/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball Tècnic/a superior de gestió (Servei de Gestió Econòmica i Contractació).
Anar a detall convocatòria 16/2023-CS
De l’1 a l’11 d’agost de 2023, ambdós inclosos
15/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Tècnic/a superior de gestió. (Direcció de Recursos Corporatius. Servei de Gestió Econòmica de Recursos Humans).
Anar a detall convocatòria 15/2023-CS
del 18 al 28 de juliol, ambdós inclosos
14/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Coordinació de projectes d’educació – Docent (Direcció d’Ensenyaments Postobligatoris i Règim Especial).
Anar a detall convocatòria 14/2023-CS
del 5 al 17 de juliol, ambdós inclosos
13/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes d’educació – Docent (Educació i Territori).
Anar a detall convocatòria 13/2023-CS
del 16 al 23 de juny de 2023, ambdós inclosos
12/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes d’educació CEPSIR (Àrea d’Educació Inclusiva).
Anar a detall convocatòria 12/2023-CS
del 16 al 3 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
11/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes d’educació NESE (Àrea d’Educació Inclusiva).
Anar a detall convocatòria 11/2023-CS
del 16 al 23 de juny de 2023, ambdós inclosos
10/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes d’educació (Direcció d’Ensenyaments Postobligatoris i Règim Especial)
Anar a detall convocatòria 10/2023-CS
del 16 al 3 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
09/2023-C Convocatòria per a la provisió per concurs de mèrits d'un lloc de treball de tècnic/a especialista de recursos humans de la Unitat de Selecció de la Direcció de Recursos Humans i Organització del Consorci d’Educació de Barcelona.
Anar a detall convocatòria 09/2023-C
del 6 al 26 de juny de 2023, ambdós inclosos
08/2023-C Convocatòria per a la selecció de directors i directores dels serveis educatius (CRP-Gràcia del Departament d'Educació)
Anar a detall convocatòria 08/2023-C
del 6 al 14 de juny de 2023
07/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes econòmics i tributaris (Direcció de Recursos Corporatius. Servei de Gestió Econòmica i Contractació).
Anar a detall convocatòria 07/2023-CS
del 24 de maig al 8 de juny de 2023, ambdós inclosos
06/2023-C Convocatòria per a la selecció de directors i directores dels serveis educatius (CRP, EAP, CREDA, CRETDIC i CdA del Departament d'Educació)
Anar a detall convocatòria 06/2023-C
del 15 al 24 de maig de 2023
05/2023-C Convocatòria del concurs de trasllats per proveir llocs de treball docent vacants, corresponents als diferents centres docents de titularitat municipal, gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona
Anar a detall convocatòria 05/2023-C
del 14 al 28 d’abril de 2023, ambdós inclosos
01/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes de comunicació (Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals)
Anar a detall convocatòria 01/2023-CS
del 23 de març fins el 3 d’abril de 2023
04/2023-C Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits del lloc de treball de gestor/a de projectes d’anàlisi i estratègia del Departament de Sistemes d’informació i disseny de processos, adscrit a la Direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa del Consorci d’Educació de Barcelona.
Anar a detall convocatòria 04/2023-C
del 27 de febrer a al 17 de març de 2023, ambdós inclosos.
03/2023-C Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits del lloc de treball de cap del Departament de Sistemes d’informació i disseny de processos, adscrit a la Direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa del Consorci d’Educació de Barcelona.
Anar a detall convocatòria 03/2023-C
del 27 de febrer a al 17 de març de 2023, ambdós inclosos.
02/2023-C Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona (2a. convocatòria: nous centres)
Anar a detall convocatòria 02/2023-C
del 15 de febrer a l'1 de març de 2023, ambdós inclosos.
01/2023-C Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona
Anar a detall convocatòria 01/2023-C
de l'1 al 15 de febrer de 2023, ambdós inclosos.
16/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor de projectes d’educació (Innovació, Programes i Formació)
Anar a detall convocatòria 16/2022-CS
de l'1 al 12 de desembre 2022
15/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Diplomat/da en treball social (EAP B02 Sant Andreu / Consorci d’Educació de Barcelona)
Anar a detall convocatòria 15/2022-CS
del 27 d'octubre al 7 de novembre 2022
14/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor de projectes d’educació (Educació Inclusiva)
Anar a detall convocatòria 14/2022-CS
del 25 d'octubre al 4 de novembre 2022
13/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional), del lloc de treball de Gestor/a de projectes educatius (Ensenyaments postobligatoris): Tècnic/a d’Innovació Educativa.
Anar a detall convocatòria 13/2022-CS
del 19 al 31 d'octubre de 2022
12/2022-C Convocatòria interadministrativa per a la provisió definitiva per lliure designació del lloc de treball de cap de departament de recursos humans i organització, adscrit a la Direcció de l’Àrea de Recursos Humans i Organització del Consorci d’Educació de Barcelona.
Anar a detall convocatòria 12/2022-C
Del 4 al 25 d'octubre de 2022
11/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Tècnic/a singularitzat (treball social) A-22 / Consorci d’Educació de Barcelona
Anar a detall convocatòria 11/2022-CS
del 16 al 26 de setembre de 2022
10/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Diplomat/da en treball social (EAP B03 Sants-Montjuïc / Consorci d’Educació de Barcelona)
Anar a detall convocatòria 10/2022-CS
del 13 al 23 de setembre de 2022
9/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor de projectes d’educació (Educació Inclusiva)
Anar a detall convocatòria 9/2022-CS
del 2 al 12 de setembre de 2022
8/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional), del lloc de treball de Gestor/a de projectes educatius (Ensenyaments postobligatoris)
Anar a detall convocatòria 8/2022-CS
del 22 al 29 de juliol de 2022
7/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional), del lloc de treball de Tècnic/a de gestió programes educatius de capacitació i desenvolupament professional
Anar a detall convocatòria 7/2022-CS
del 22 al 29 de juliol de 2022
6/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional), del lloc de treball de Gestor/a de projectes educatius (Educació inclusiva)
Anar a detall convocatòria 6/2022-CS
del 22 al 29 de juliol de 2022
5/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional), de 2 llocs de treball de Gestor/a de projectes d’educació (Educació Inclusiva)
Anar a detall convocatòria 5/2022-CS
del 4 al 14 de juliol de 2022
4/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional), del lloc de treball de tècnic/a superior en Psicologia Clínica (Educació Inclusiva)
Anar a detall convocatòria 4/2022-CS
del 4 al 14 de juliol de 2022
3/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional), del lloc de treball de Tècnic/a de gestió de programes educatius a l’àmbit de la cultura i les arts
Anar a detall convocatòria 3/2022-CS
del 9 al 23 de juny de 2022
2/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional), del lloc de treball de tècnic/a de gestió territorial
Anar a detall convocatòria 2/2022-CS
del dia 31 de maig de 2022 al 14 de juny de 2022, ambdós inclosos
1/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional), del lloc de treball de tècnic docent de programes educatius de l’àmbit de la salut i qualitat de vida
Anar a detall convocatòria 1/2022-CS
del 15 al 29 de març de 2022
3/2022-C Convocatòria per a la provisió definitiva per al concurs de mèrits del lloc de treball de cap del departament de Nova Construcció, adscrit a la Direcció d’Equipaments Educatius del Consorci d’Educació de Barcelona.
Anar a detall convocatòria 3/2022-C
del 15 de març fins el 4 d’abril de 2022
02/2022-C Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona
Anar a detall convocatòria 02/2022-C
31 de gener de 2022 fins el 14 de febrer de 2022, ambdós inclosos.
01/2022-LLD CONVOCATÒRIA per a la provisió per lliure designació interadministrativa del lloc de treball de director/a d'Àrea de Recursos Humans i Organització del Consorci d’Educació de Barcelona
Anar a detall convocatòria 01/2022-LLD
Fins al 16 de febrer de 2022
02/2022 Convocatòria per a cobrir 16 vacants de psicopedagogia per a les Unitats d'Acompanyament i Orientació (UAO). Codi: 0001-2021
Anar a detall convocatòria 02/2022
fins al dia 16 de gener de 2022
01/2022 Convocatòria per a cobrir una vacant de psicopedagogia per a la coordinació de les Unitats d'Acompanyament i Orientació (UAO). Codi: 0002-2021
Anar a detall convocatòria 01/2022
fins al dia 16 de gener de 2022

 

 

 

Actualització: contínua, en funció del desenvolupament de cada convocatòria.

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, departaments de Governació i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Format de les dades: PDF