Provisió i promoció

La provisió de llocs de treball és el procediment administratiu dissenyat per a la cobertura dels llocs de treball vacants amb els recursos humans que presten serveis a l’Administració.

Els sistemes de provisió tenen per objectiu principal seleccionar el candidat i/o la candidata més idònia per al desenvolupament correcte de les funcions del lloc de treball vacant, de manera que s’obtingui una prestació dels serveis públics adequada i la satisfacció dels interessos generals. Per aquest motiu, tant en la provisió de llocs de treball com en la promoció professional del funcionariat s'han de respectar els principis de legalitat, objectivitat, mèrit i capacitat dels i les aspirants, igualtat, publicitat, eficàcia i eficiència.

Quan el personal accedeix a un lloc des d’un cos o una escala d’un grup immediatament inferior es considera promoció.

Per al PAS de la Generalitat, el Portal ATRI publica els concursos generals i específics de mèrits i capacitats, així com l’oferta dels llocs de treball vacants per a provisions temporals.

 

Convocatòries del Consorci

 

Referència Convocatòria Data límit instància
5/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional), de 2 llocs de treball de Gestor/a de projectes d’educació (Educació Inclusiva)
Anar a detall convocatòria 5/2022-CS
del 4 al 14 de juliol de 2022
4/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional), del lloc de treball de tècnic/a superior en Psicologia Clínica (Educació Inclusiva)
Anar a detall convocatòria 4/2022-CS
del 4 al 14 de juliol de 2022
3/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional), del lloc de treball de Tècnic/a de gestió de programes educatius a l’àmbit de la cultura i les arts
Anar a detall convocatòria 3/2022-CS
del 9 al 23 de juny de 2022
2/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional), del lloc de treball de tècnic/a de gestió territorial
Anar a detall convocatòria 2/2022-CS
del dia 31 de maig de 2022 al 14 de juny de 2022, ambdós inclosos
1/2022-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional), del lloc de treball de tècnic docent de programes educatius de l’àmbit de la salut i qualitat de vida
Anar a detall convocatòria 1/2022-CS
del 15 al 29 de març de 2022
3/2022-C Convocatòria per a la provisió definitiva per al concurs de mèrits del lloc de treball de cap del departament de Nova Construcció, adscrit a la Direcció d’Equipaments Educatius del Consorci d’Educació de Barcelona.
Anar a detall convocatòria 3/2022-C
del 15 de març fins el 4 d’abril de 2022
02/2022-C Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona
Anar a detall convocatòria 02/2022-C
31 de gener de 2022 fins el 14 de febrer de 2022, ambdós inclosos.
01/2022-LLD CONVOCATÒRIA per a la provisió per lliure designació interadministrativa del lloc de treball de director/a d'Àrea de Recursos Humans i Organització del Consorci d’Educació de Barcelona
Anar a detall convocatòria 01/2022-LLD
Fins al 16 de febrer de 2022
02/2022 Convocatòria per a cobrir 16 vacants de psicopedagogia per a les Unitats d'Acompanyament i Orientació (UAO). Codi: 0001-2021
Anar a detall convocatòria 02/2022
fins al dia 16 de gener de 2022
01/2022 Convocatòria per a cobrir una vacant de psicopedagogia per a la coordinació de les Unitats d'Acompanyament i Orientació (UAO). Codi: 0002-2021
Anar a detall convocatòria 01/2022
fins al dia 16 de gener de 2022

 

 

 

Actualització: contínua, en funció del desenvolupament de cada convocatòria.

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, departaments de Governació i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Format de les dades: PDF