Gestió de plagues i poda

La gestió dels equipaments educatius també implica la responsabilitat de mantenir el centre i el seu entorn lliure de plagues, i cuidar l’arbrat i la vegetació de l’exterior per tal que creixin de forma sana però sense entrar en conflicte amb els usos de l’edifici i els seus accessos.

Servei de control de plagues

A més a més de les inspeccions que l’Agència de Salut Pública de Barcelona pot portar a terme als centres educatius de Barcelona, el Consorci compta amb professionals propis per fer visites periòdiques amb l’objectiu de comprovar la presència de plagues d’insectes, rosegadors i altres animals.

Independentment de si la plaga es detecta en una inspecció o si és el centre qui ho comunica, un equip especialista en control de plagues hi acudeix immediatament per analitzar la situació i aplicar la solució més adequada.

Tot i que l’actuació acostuma a ser molt ràpida, els resultats a vegades triguen a ser visibles. Per això, el mateix equip s’encarrega de fer el seguiment del cas per tal de garantir que el problema, efectivament, s’ha solucionat.

Què han de fer les escoles?

Mentre no identifiquin cap indici de possibles plagues, les escoles no han de fer res. És el referent tècnic de zona qui es posa en contacte amb les direccions per consensuar la data que millor convingui i coordinar la visita.

En canvi, quan les escoles detecten una possible plaga, ho han de comunicar de manera urgent a la Direcció d’Equipaments del Consorci.

Com ho han de fer?

Les escoles poden traslladar qualsevol incidència, suggeriment o demanda vinculats a les plagues a la Direcció d’Equipaments del Consorci de tres maneres:

  • Omplint el full de sol·licitud i enviant-lo per correu electrònic a serveisgeneralsdee.ceb@gencat.cat.
  • Trucant al telèfon del punt d’atenció, 935511000, seguit d’alguna de les extensions següents: Imma, 6780; Marta, 6798; Fermina, 6856; Sergi, 6585.
  • Complementàriament, es pot contactar per correu electrònic o per telèfon amb el referent tècnic de zona corresponent.

Com es gestiona la resposta?

Una vegada feta la sol·licitud, és el referent tècnic de zona corresponent qui ha de gestionar els detalls de la intervenció amb la direcció del centre.

Podeu consultar aquí qui és el referent tècnic de zona assignat al vostre centre.

A més a més, podeu saber quin és l’estat de la vostra petició accedint, amb el vostre usuari i contrasenya, al Gim.

Servei de podes

A Barcelona, algunes escoles tenen dins del seu recinte arbres que, puntualment, requereixen un seguit d’actuacions. El Consorci ja té identificades aquestes escoles, i cada any, de forma proactiva, hi acudeix per podar els arbres amb els criteris següents:

  • Retirar branques mortes.
  • Retirar branques amb un risc visible de caiguda.
  • Tallar branques baixes per afavorir un creixement correcte de l’arbre.

Què han de fer les escoles?

En principi, les escoles no hi han de fer res. El Consorci segueix el circuit de poda de forma proactiva, i avisa les direccions amb antelació a través del referent tècnic de zona.

Tot i això, si un centre identifica que necessita el servei de podes, pot enviar una petició a la Direcció d’Equipaments del Consorci.

Com ho han de fer?

Les escoles poden traslladar qualsevol incidència, suggeriment o demanda vinculats al servei de podes a la Direcció d’Equipaments del Consorci de tres maneres:

  • Omplint el full de sol·licitud i enviant-lo per correu electrònic a serveisgeneralsdee.ceb@gencat.cat.
  • Trucant al telèfon del punt d’atenció, 935511000, seguit d’alguna de les extensions següents: Imma, 6780; Marta, 6798; Fermina, 6856; Sergi, 6585.
  • Complementàriament, es pot contactar per correu electrònic o per telèfon amb el referent tècnic de zona corresponent.

Com es gestiona la resposta?

Una vegada feta la sol·licitud, és el referent tècnic de zona corresponent qui ha de gestionar els detalls de la intervenció amb la direcció del centre.

Podeu consultar aquí qui és el referent tècnic de zona assignat al vostre centre.

A més a més, podeu saber quin és l’estat de la vostra petició accedint, amb el vostre usuari i contrasenya, al Gim.