Òrgans de participació en el procés d’admissió

Comissions de garanties d'admissió

Les comissions de garanties d’admissió són els òrgans a través dels quals es garanteix la participació dels sectors de la comunitat educativa en el procés de preinscripció.

A Barcelona, es constitueixen quatre comissions:

 

Les funcions i la composició d’aquestes comissions són les que es recullen en el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya i la Resolució sobre la preinscripció i matrícula de l'alumnat per al curs 2024-2025 a la ciutat de Barcelona (aprovada per acord del Consell de Direcció el dia 28 de febrer de 2024).