Convenis de col·laboració

Els convenis de col·laboració són els documents per mitjà del qual es formalitzen un o diversos acords de col·laboració —de compliment obligat— entre el Consorci d’Educació de Barcelona i una o més parts (institucions, organismes, entitats, empreses, etc.) a fi d’assolir un o diversos objectius d’interès mutu.

Cercador de convenis del Consorci d'Educació de Barcelona

En compliment de les obligacions atribuïdes per l’article 14 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest apartat actualment recull els convenis signats pel Consorci d’Educació de Barcelona des de l’1 de gener de 2017 fins a l'actualitat.

Cercar per: