Servei de teletraducció per als centres educatius

El Consorci d’Educació disposa d’un servei de teletraducción que permet facilitar la comunicació entre els centres educatius i les famílies que tenen dificultats amb l’idioma.

La teletraducció trenca les barreres de la comunicació  i millora la qualitat de l'assistència a les famílies estrangeres, independentment del seu origen i llengua. A més, al comptar amb intèrprets nadius, té el valor afegit que aquest sovint coneix la cultura o el funcionament del país d’origen de la família i, a nivell administratiu, pot intervenir per facilitar la comprensió dels tràmits o documents.

El Consorci d’Educació té contractat el servei a l’empresa Dualia, que ofereix teletraducció les 24 hores i atén en 52 idiomes en temps real a través de telèfon, mòbil o fix. Són converses a tres (operador, família i traductor, sovint nadiu) que garanteixen la confidencialitat.

Com funciona?

El seu ús és molt senzill: es marca un número i, a continuació, el codi de l'idioma amb el qual es vol fer la traducció i que es troba dins el llistat dels 52 idiomes disponibles. Si es fa des d’un mòbil i estan presents la família estrangera i el centre, es posen cadascun un auricular i parlen amb el traductor. En el cas d’un telèfon fix i a distància, s’indica quin és el telèfon de la família i, un cop introduït, el traductor els truca per mantenir la conversa a tres.

Què han fer els centres? 

Els centres que es vulguin donar d’alta d'aquest servei cal que ho demanin al Consorci d’Educació a través del correu bustia.ceb@gencat.cat.

En aquest correu cal indicar el número de telèfon del centre des del qual es vol oferir el servei, una adreça de correu electrònic i el nom i telèfon d’una persona de contacte.

Servei de traducció presencial per als centres

Aquest servei permet fer un acompanyament més específic a la família que ho necessiti de forma puntual i en el marc del seguiment tutorial de l'alumnat

Com funciona?

Cal emplenar aquesta fitxa de demanda i enviar-la al correu electrònic que s'indica a la mateixa.