Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Consulta IDALU

L'identificador de l'alumne (IDALU) és el número d'inscripció al Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), que s'assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l'activitat a Catalunya.

Accediu a la 'Consulta de l'identificador de l'alumne/a per obtenir-lo.

Tutorial per cercar l'identificador de l'alumne/a.