Mapa escolar

Les següents eines de consulta permeten cercar els centres educatius de la ciutat de Barcelona, les àrees territorials de proximitat al domicili al que pertanyen o el centre al qual estan adscrits.

Consulta de centres educatius

Aquest cercador incorpora tota l’oferta educativa de la ciutat de Barcelona.

Criteris de proximitat al domicili

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l'accés. La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l'hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció.