Alimentació Sostenible: la dimensió escolar i educativa

La dimensió educativa per a la sobirania alimentària que exposem a continuació es fonamenta en el principi d’aprendre a tenir cura d’un mateix i del món en què vivim com a base essencial per a la formació de persones lliures i responsables.

Els hàbits saludables d’infants i joves s’eduquen i s’adquireixen sobretot a l’entorn familiar, però l’escola té un paper clau en la compensació de desigualtats o de pautes d’alimentació poc saludables.

La dimensió escolar i educativa

El debat sobre la sobirania alimentària entra als centres educatius com un altre eix vertebrador del projecte educatiu.

Activitats educatives i recursos per a l'alumnat

Programes i activitats que facilitaran la creació noves propostes per sensibilitzar l’alumnat i donar suport a l’aprenentatge per una alimentació sostenible.

Model de menjador escolar

La definició d'una proposta de model de menjador orienta l’organització del servei amb criteris pedagògics, d’equitat, de salut, de sostenibilitat i de justícia global aplicable a qualsevol menjador escolar de la ciutat.

Recursos de suport

Recull de documentació i enllaços que facilitaran l’accés a una documentació bàsica per orientar-se en relació amb l’alimentació sostenible i saludable i el seu encaix al món educatiu.

Dades sobre hàbits d’alimentació en infants i adolescents

Les dades que ens aporta l’Enquesta FRESC, factors de risc en estudiants de secundària (ASPB 2016) informen del camí de millora en la presa de consciència de l’alimentació per part d’infants i adolescents