La dimensió escolar i educativa

Una alimentació saludable, globalment justa i sostenible és clau per a una educació que doni resposta a les necessitats socials, econòmiques i mediambientals, que «vagi més enllà de l’alfabetisme i l’aritmètica» i prepari per fer front a la crisi alimentària i d’emergència climàtica i posicioni críticament els aprenents davant del sistema alimentari.

Des de l’últim terç del segle XX, el món educatiu ha hagut d’adaptar-se als canvis d’aquesta època turbulenta i ressituar-se davant de reptes nous produïts per canvis culturals profunds i noves sensibilitats que no accepten antics criteris i obliguen a repensar prioritats i valors: la diversitat cultural, l’equitat, la inclusió, la sostenibilitat, la igualtat i la identitat sexual. Aquests debats han entrat als centres educatius i n’han anat vertebrant els projectes.

L’alimentació sempre ha estat present en l’educació, però l’escenari de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 i l'Estratègia d'Alimentació de la Barcelona 2030 han estat una oportunitat i un marc per a tots els centres educatius de la ciutat, públics i concertats, de totes les etapes educatives no universitàries, per al debat de com cal educar infants i joves perquè «aprenguin a viure» com a ciutadans responsables i crítics i per capacitar-los per contribuir a un sistema més respectuós amb la sobirania alimentària i el bé comú.

Activitats

Bona part dels centres de la ciutat, públics i concertats, de primària, de secundària i d’educació especial, treballen des de fa anys, a través d’activitats, projectes i programes consolidats (alguns inclosos en la Convocatòria unificada de programes), molts aspectes vinculats directament o indirecta amb les dimensions de l’alimentació sostenible. S’ha donat nou valor a la riquesa del coneixement adquirit i de la cultura consolidada, i ara és un moment molt oportú per mostrar aquest tresor amb una mirada nova.

Disposem d’activitats educatives consolidades i metodològicament fonamentades que permeten enfocar l’objectiu d’aprenentatge cap als reptes plantejats per la comunitat internacional (Pacte de Milà 2015)

També tenim experiències reeixides que ara tenim l’oportunitat de repensar-se en clau d’alimentació sostenible.

Segur que trobarem energia i il·lusió per crear alguna proposta nova que ens permeti sensibilitzar l’alumnat i donar suport a l’aprenentatge per una alimentació sostenible.

I, a més, podem comptar amb propostes d’acompanyament al professorat, que es materialitza amb propostes formatives específiques.

Alineació de programes i activitats

Un gran nombre de centres de la ciutat participen en programes i activitats organitzats per Escoles+Sostenibles i/o l’Agència de Salut Pública de Barcelona.. Els objectius d’aquests programes permeten trobar maneres que d’alinear-se fàcilment amb les dimensions de l’alimentació sostenible i els centres poden comptar amb el seu suport i orientacions.

Així mateix, seguint la seqüencia i el calendari previstos per cada curs es pot plantejar a l’alumnat l’oportunitat d’escollir l’alimentació sostenible com a nucli de les activitats del Congrés de Ciència, els Jocs Florals Escolars, del Congrés de de l’Audiència Pública a les noies i als nois o del Dia de la Diversitat. Els centres de recursos pedagògics (CRP) i els tècnics que gestionen aquestes activitats ofereixen als centres el suport que puguin necessitar.

Molts altres àmbits municipals, mitjançant els seus programes d’activitats educatives, s’estan alineant amb els objectius de la capitalitat per oferir als centres de la ciutat més recursos pedagògics, com ara el Programa d’Activitats Educatives (PAE) de l’IMEB o els Mercats Municipals.

Focalitzar els aprenentatges cap a l’alimentació sostenible

L’ampli ventall de preguntes i de reptes que planteja el canvi de sistema alimentari en totes les seves fases, des de la producció fins al consum i els residus, permet aprofundir i indagar pràcticament totes les àrees del coneixement i, alhora, interessar els joves que han de fer el treball de recerca o els grups que volen participar en un projecte d’aprenentatge i servei.

Els tècnics del Consorci d’Educació i dels CRP també poden orientar els centres per enfocar els treballs de recerca en els reptes i els projectes ApS de l’alimentació sostenible.

Altres propostes

En col·laboració amb els serveis educatius de diversos museus de la ciutat, teniu a la vostra disposició propostes d’activitats per als centres, amb la possibilitat de fer una lectura artística dels sistemes alimentaris a través de les obres d’art i del disseny.

La Biblioteca de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, en col·laboració amb el Consorci d’Educació, posa a la disposició de docents, educadors i centres la maleta literària “Tothom a taula” amb llibres de literatura infantil, pensants per suggerir el treball i la conversa amb els infants d’educació infantil i primària sobre l’alimentació sostenible.

La Maleta pedagògica "Alimenta't amb seny" del Centre de Documentació d’Educació Ambiental, és un recurs pedagògic per desenvolupar competències orientades a millorar l’alimentació i la consciència sobre el consum alimentari des de la mirada de la sobirania alimentària,

Formació del professorat

Es proposen activitats formatives adreçades al professorat amb l’objectiu de sensibilitzar-lo i facilitar que pugui actualitzar-se científicament i reflexionar, per obrir vies de treball als centres en coherència i coordinació amb el projecte i fer propostes didàctiques i pedagògiques per introduir, en els processos educatius i d’aprenentatge de les etapes obligatòries, els valors i els criteris del dret a l’alimentació com un bé comú.

Compartir i visualitzar el compromís de la comunitat educativa

Entenen que el final de la seqüència d’aprenentatge és poder valorar i reflexionar sobre el que s’ha après, i això s’ha de fer d’una manera compartida. Cal trobar el moment, la manera i l’espai per poder fer visible el conjunt del treball dut a terme, fer-ne un inventari per poder dimensionar el moment en què s’ha arribat i també celebrar com a comunitat i com a ciutat el compromís del món educatiu.

Alimentació sostenible als centres educatius 2021-2022: aprenentatges i reflexions per al professorat

Un cop finalitzades les iniciatives de foment de l’alimentació sana i sostenible adreçades als centres educatius impulsades en el marc de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 (CMAS21) volem visibilitzar i celebrar la feina feta per molts centres educatius de la ciutat i alhora també per a encoratjar-vos a seguir-hi treballant ja que el repte col·lectiu de transformar el sistema alimentari segueix vigent!

En aquest document  és el resultat de la reflexió dels infants i joves, s'hi recullen les preguntes plantejades, els neguits manifestats així com les propostes i compromisos que van compartir amb la comunicat educativa en diferents moments participatius. Escoltem el que han dit!  

Alhora us compartim un altre document elaborat per Neus Sanmartí i Anna Barba del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb algunes orientacions per aprofundir en l’ensenyament-aprenentatge orientat a promoure una alimentació sostenible