Ajuts de menjador escolar

L'alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Convocatòria per al curs escolar 2021-2022

 • RESOLUCIÓ Núm. 8395 - 26.04.2021 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 13 d'abril de 2021, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.
 • RESOLUCIÓ 8427 - 7.6.2021 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 18 de maig de 2021, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, durant el curs 2021-2022, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei (ref. BDNS 567580).

Convocatòria per al curs escolar 2020-2021

 • RESOLUCIÓ Núm 4841 - 05.06.2020 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 27 de maig de 2020, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.
 • RESOLUCIÓ Núm 8163 - 26.06.2020 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 16 de juny de 2020, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, durant el curs 2020-2021, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei (ref. BDNS 511879).
 • RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, mitjançant la qual s’atorguen els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2020-2021 (ref. BDNS 511879).

Convocatòria per al curs escolar 2019-2020

 • RESOLUCIÓ Núm. 7871 - 09.05.2019 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció de 4 d'abril de 2019, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2019-2020.
 • RESOLUCIÓ Núm. 7900 - 19.06.2019 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 15 de maig de 2019, pel qual s’aprova la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2019-2020 (ref. BDNS 461803).
 • RESOLUCIÓ Núm. 8032 - 30.12.2019 per la qual s’atorguen els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2019-2020 (ref. BDNS 461803).

Convocatòria per al curs escolar 2018-2019

 • RESOLUCIÓ Núm. 7636 - 06.06.2018 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 31 de maig de 2018, pel qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019.
 • RESOLUCIÓ Núm. 7640 - 11.06.2018 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 31 de maig de 2018, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019 (ref. BDNS 402732).

Convocatòria per al curs escolar 2017-2018

 • DOGC Núm. 7387 – 09.06.2017 RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona de 30 de maig de 2017, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2017-2018 (ref. BDNS 349934).
 • RESOLUCIÓ per la qual es modifica la Resolució de 9 de juny de 2017 i s'atorguen els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2017-2018 (ref. BDNS 349934).

Convocatòria per al curs escolar 2016-2017

 • DOGC Núm. 7127 – 25.5.2016 RESOLUCIÓ del Consorci d’Educació de Barcelona, per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2016-2017.
 • Resum de dades d'ajuts atorgats i denegats per territori, PDF
 • Resolució de la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona en relació amb l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2016-2017. PDF

 Convocatòria per al curs escolar 2015-2016

 • DOGC Núm 6881 - 28.5.2015 RESOLUCIÓ del gerent del Consorci d’Educació de Barcelona de 18 de maig de 2015, per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2015-2016.
 • DOGC Núm. 6932 – 11.8.2015 RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 2015, per la qual es modifiquen les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona per al curs escolar 2015-2016.
 • RESOLUCIÓ de la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona del 4 de novembre de 2015 en relació a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2015-2016.
 • Llistat d'adjudicació definitiva, PDF (6 de novembre de 2015).

 Convocatòria per al curs escolar 2014-2015

 • DOGC Núm. 6633 – 29.5.2014 RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona de 21 de maig de 2014, pel qual s'aproven les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2014-2015.
 • RESOLUCIÓ del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona de 31 d'octubre de 2014 en relació a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2014-2015.
 • Llistat d'adjudicació definitiva, PDF (6 de novembre de 2014).

Convocatòria per al curs escolar 2013-2014

 • DOGC Núm. 6445 - 23.8.2013 RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2013-2014.
 • RESOLUCIÓ del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona de 11 de novembre de 2013 en relació a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2013-2014.
 • Llistat d'adjudicació definitiva, PDF (19 de novembre de 2013).