Ajuts de menjador escolar

L'alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Convocatòria per al curs escolar 2023-2024

 • RESOLUCIÓ Núm. 8635 - 28.3.2022 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 2 de març de 2022, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.
 • RESOLUCIÓ Núm. 8911 - 9.5.2023 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 25 d’abril de 2023, pel qual s’aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, durant el curs 2023-2024 (ref. BDNS 692673).

Convocatòria per al curs escolar 2022-2023

  • RESOLUCIÓ Núm. 8635 - 28.3.2022 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 2 de març de 2022, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.
  • RESOLUCIÓ Núm. 8659 - 3.5.2022 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 30 de març de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria per al curs escolar 2022-2023, per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 622428).
  • RESOLUCIÓ per la qual s’atorguen els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2022-2023 (ref. BDNS 622428).

Convocatòria per al curs escolar 2021-2022

 • RESOLUCIÓ Núm. 8395 - 26.04.2021 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 13 d'abril de 2021, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.
 • RESOLUCIÓ 8427 - 7.6.2021 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 18 de maig de 2021, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, durant el curs 2021-2022, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei (ref. BDNS 567580).

 • RESOLUCIÓ de la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona per la qual s'atorguen els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2021-2022 (ref. BDNS 567580).

 • RESOLUCIÓ mitjançant la qual s'atorguen els ajuts individuals de menjador del primer període obert per al curs escolar 2021-2022 (ref. BDNS 567580).

Convocatòria per al curs escolar 2020-2021

 • RESOLUCIÓ Núm 4841 - 05.06.2020 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 27 de maig de 2020, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics.
 • RESOLUCIÓ Núm 8163 - 26.06.2020 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 16 de juny de 2020, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, durant el curs 2020-2021, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei (ref. BDNS 511879).
 • RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, mitjançant la qual s’atorguen els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2020-2021 (ref. BDNS 511879).

Convocatòria per al curs escolar 2019-2020

 • RESOLUCIÓ Núm. 7871 - 09.05.2019 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció de 4 d'abril de 2019, pel qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2019-2020.
 • RESOLUCIÓ Núm. 7900 - 19.06.2019 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 15 de maig de 2019, pel qual s’aprova la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2019-2020 (ref. BDNS 461803).
 • RESOLUCIÓ Núm. 8032 - 30.12.2019 per la qual s’atorguen els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2019-2020 (ref. BDNS 461803).

Convocatòria per al curs escolar 2018-2019

 • RESOLUCIÓ Núm. 7636 - 06.06.2018 per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, de 31 de maig de 2018, pel qual s’aproven les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019.
 • RESOLUCIÓ Núm. 7640 - 11.06.2018 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 31 de maig de 2018, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2018-2019 (ref. BDNS 402732).

Convocatòria per al curs escolar 2017-2018

 • DOGC Núm. 7387 – 09.06.2017 RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona de 30 de maig de 2017, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, per al curs escolar 2017-2018 (ref. BDNS 349934).
 • RESOLUCIÓ per la qual es modifica la Resolució de 9 de juny de 2017 i s'atorguen els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2017-2018 (ref. BDNS 349934).

Convocatòria per al curs escolar 2016-2017

 • DOGC Núm. 7127 – 25.5.2016 RESOLUCIÓ del Consorci d’Educació de Barcelona, per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2016-2017.
 • Resum de dades d'ajuts atorgats i denegats per territori, PDF
 • Resolució de la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona en relació amb l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2016-2017. PDF

 Convocatòria per al curs escolar 2015-2016

 • DOGC Núm 6881 - 28.5.2015 RESOLUCIÓ del gerent del Consorci d’Educació de Barcelona de 18 de maig de 2015, per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2015-2016.
 • DOGC Núm. 6932 – 11.8.2015 RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 2015, per la qual es modifiquen les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona per al curs escolar 2015-2016.
 • RESOLUCIÓ de la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona del 4 de novembre de 2015 en relació a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2015-2016.
 • Llistat d'adjudicació definitiva, PDF (6 de novembre de 2015).

 Convocatòria per al curs escolar 2014-2015

 • DOGC Núm. 6633 – 29.5.2014 RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona de 21 de maig de 2014, pel qual s'aproven les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2014-2015.
 • RESOLUCIÓ del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona de 31 d'octubre de 2014 en relació a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2014-2015.
 • Llistat d'adjudicació definitiva, PDF (6 de novembre de 2014).

Convocatòria per al curs escolar 2013-2014

 • DOGC Núm. 6445 - 23.8.2013 RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2013-2014.
 • RESOLUCIÓ del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona de 11 de novembre de 2013 en relació a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2013-2014.
 • Llistat d'adjudicació definitiva, PDF (19 de novembre de 2013).