Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Centres i serveis educatius

Consulta d’adscripcions

Per accedir al primer curs de primària, educació secundària obligatòria o batxillerat en un centre determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són adscrits.

Adscripcions corresponents al curs 2020-2021

Al Consorci d’Educació treballem per un nou model de pas de primària a secundària que serveixi per donar una educació de més qualitat a l’alumnat de la ciutat i que serveixi als centres educatius per coordinar les accions pedagògiques per tal d’aconseguir itineraris educatius coherents.

Les modificacions de les adscripcions aprovades pel Consell de Direcció del 18 de gener de 2019 responen en aquest canvi de model, que té l’objectiu que totes les escoles d’educació primària públiques tinguin un institut públic adscrit de referència amb el que coordinar, dins el marc de l’autonomia de centre, tant el pas de l’alumnat al centre de secundària com la continuïtat pedagògica entre les dues etapes educatives.

Les futures zones d’adscripció estaran formades, en la majoria de casos, per dues unitats de referència.

Adscripcions d'educació infantil a educació primària

Adscripcions d'educació primària a educació secundària obligatòria. Instituts de referència

Adscripcions d'educació secundària obligatòria a batxillerat 

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail