Calendari escolar del curs 2023-2024

Gestió del calendari

La gestió del calendari escolar es farà des d'aquesta aplicació.

Cal tenir en compte que:

  • S'hi accedeix amb l'usuari i contrasenya de la xtec del vostre centre.
  • És important tenir en compte que per al correcte funcionament de l'aplicació el vostre navegador ha de tenir activada l'opció de finestres emergents.
  • Instruccions d'ús de l'aplicació PDF

Normativa

  • Ordre EDU/133/2023, de 26 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 8927, de 31.5.2023)