Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Centres i serveis educatius

Calendari escolar del curs 2019-2020

Gestió del calendari

La gestió del calendari escolar es farà des d'aquesta aplicació.

Cal tenir en compte que:

  • S'hi accedeix amb l'usuari i contrasenya de la xtec del vostre centre.
  • És important tenir en compte que per al correcte funcionament de l'aplicació el vostre navegador ha de tenir activada l'opció de finestres emergents.
  • Instruccions d'ús de l'aplicació PDF

Normativa

  • Ordre EDU/56/2019, de 26 de març, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 7844, de 1.4.2019)
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail