Sol·licitud de certificat de serveis prestats

Mitjançant aquest formulari el personal del Consorci d'Educació podrà sol·licitar els certificats de serveis prestats que s’hi detallen, sempre i quan les dades constin a l’expedient o a la base de dades de personal, i els òrgans del Consorci d'Educació tinguin la competència per a la seva emissió.

Per a l’eficàcia del sistema, no es podran tramitar els certificats que es sol·licitin per canals diferents a aquest formulari.

Formulari

Dades personals del/la treballador/aDades laborals del centre de treballTipus de certificat que es sol·licitaCal incloure el percentatge d'activitat
Recepció del certificat


 


El termini de lliurament del certificat és de 10 dies a partir de la data de sol·licitud.


* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.


Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) Responsable: Consorci d’Educació de Barcelona Finalitat: La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de les dades del personal contractat pel Consorci d'Educació de Barcelona. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/) Legitimació: Missió d’interès públic, en compliment de les competències que la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona atribueix al Consorci d’Educació de Barcelona. Destinataris: Es poden fer cessions de dades a la Seguretat Social. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant els formularis electrònics que trobareu a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals. Informació addicional: Podeu trobar més informació a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals.