Espai de transparència

El Consorci d'Educació de Barcelona posa a disposició de la comunitat educativa i la ciutadania en general la informació més rellevant sobre la seva activitat i funcionament a través d’aquest espai de transparència.

L’objectiu d’aquest espai és facilitar l'accés a la informació pública d'una manera estructurada, permanent i actualitzada per fer més propera i transparent la gestió del Consorci d’Educació, d’acord amb la normativa vigent (Llei 19/2013, de 9 de desembre, Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Espai de transparència

  gerència