Sol·licitud de reconeixement d’estadis de promoció docent municipal adscrit al Consorci d’Educació de Barcelona

Presentació del formulari de sol·licitud de reconeixement d’estadis de promoció docent municipal adscrit al Consorci d’Educació de Barcelona

Què heu de saber?

Terminis

3 mesos abans data assoliment estadi.

Documentació

No hi ha documentació requerida.

Requisits

Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits:

 • Sis (o nou) crèdits corresponents a serveis prestats.
 • Quatre (o un) crèdits restants repartits equilibradament durant el període temporal. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent.

Els funcionaris de carrera, en pràctiques i interins, així com els professors de religió, podran assolir com a màxim cinc estadis de promoció.

La promoció d'un estadi a un altre s'assolirà el mateix dia en què s'hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent al que es va assolir l'estadi.

Si la sol·licitud de reconeixement de l'estadi es posterior a la data d'assoliment la data de reconeixement de l'estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

Taxes

No s'han de pagar taxes per a aquest tràmit.

Organisme responsable

A qui va dirigit?

 • Al personal docent d’un centre públic de titularitat municipal, d’àmbit de gestió del Consorci d’Educació de Barcelona, dependent del Consorci d’Educació de Barcelona, que a efectes retributius li és aplicable l’Acord d’Homologació de 3 de desembre de 1993.

Què heu de fer?

Presentar la sol·licitud per internet

L'enviament del formulari requereix que el signeu electrònicament. Per fer-ho podeu fer servir el vostre certificat digital o bé l'idCAT Mòbil, un sistema molt senzill que es basa en el lliurament d'una contrasenya d'un sol ús al vostre telèfon mòbil.

En cas que no tingueu l'idCAT Mòbil, podeu obtenir-lo molt ràpidament; només cal que tingueu a la vostra disposició el DNI o NIE i la targeta sanitària.

Un cop presentada la sol·licitud a través del formulari electrònic, la persona sol·licitant es pot descarregar la confirmació de la presentació de la seva petició (document de justificant de recepció en PDF).

Aquesta confirmació conté un codi d'identificació que permetrà a la persona sol·licitant fer el seguiment de la seva sol·licitud, de manera que no li caldrà desplaçar-se a les oficines del Consorci d'Educació de Barcelona per saber-ne l'estat.

Rebre resposta de l’Administració

Un cop presentada la sol·licitud a través del formulari electrònic, el sol·licitant podrà descarregar-se la confirmació de la presentació de la petició.

Aquest rebut de confirmació conté un codi de presentació que permet fer un seguiment de la sol·licitud, de manera que no cal desplaçar-se a les oficines d'escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona per saber l'estat de la sol·licitud.

Així mateix, un cop l'administració hagi resolt sobre la sol·licitud presentada, es notificarà la resolució de la reclamació, mitjançant el telèfon mòbil i/o correu electrònic indicats en el formulari en línia, i s'informarà de l'estat a l'Àrea privada.

 • Per Internet
  La resposta sobre la petició s'envia a l'Àrea privada, on la podeu consultar en qualsevol moment.
 • Per canal mòbil
  Rebreu la resposta al telèfon mòbil que hàgiu fet constar en el formulari, si l'heu especificat.
 • Per correu electrònic
  Rebreu la notificació de resposta a l'adreça electrònica que hàgiu fet constar en el formulari de sol·licitud.

Normativa aplicable