Ensenyament d'esports

L'objectiu dels ensenyaments d'esports és proporcionar als alumnes la competència professional característica de cada esport. Les modalitat esportives que s'ofereixen actualment són: atletisme, esports de muntanya i escalada, esports d'hivern, futbol i futbol sala, handbol.

A qui s'adreça?

Per accedir al primer nivell de grau mitjà cal tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics i, en alguns casos, superar la prova específica de la modalitat o especialitat.

Currículum de l'etapa

Els ensenyaments d’esports que condueixen a les titulacions de tècnics d'esport i tècnics superiors d'esport donen a l'alumnat la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, alhora que el capacita per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

Informació complementària

Aquí podeu trobar un recull de guies i fulls informatius sobre la formació professional.

Modalitats esportives a la ciutat de Barcelona

Què estudiaràs? De què treballaràs?