!Important

Sol·licitud per fer pràctiques d’FP dual al Consorci d'Educació de Barcelona

Tràmit per a alumnes seleccionats pel seu centre de formació professional per fer pràctiques de formació professional dual a dependències del Consorci d’Educació de Barcelona.

A qui va dirigit?

A alumnes que volen fer pràctiques al Consorci d'Educació de Barcelona, o els seus tutors legals, en cas de menors d'edat.

Terminis

Les sol·licituds per fer pràctiques d’FP dual al Consorci d’Educació de Barcelona es poden presentar des del 13 de juny fins al 10 d’octubre de 2022.

Documentació

La documentació requerida per l’Administració és la següent:

  • Document identificatiu de l’alumne o alumna (DNI, NIE, document d’identificació estranger o passaport)
  • Document acreditatiu de l’afiliació a la Seguretat Social propi de l’alumne/a NUSS
  • Domiciliació bancària. Document SEPA signat per l’entitat bancària o certificat bancari on ha de constar l’alumne/a com a titular, el seu identificador DNI/NIE/targeta Identificació Estranger, i el número de compte bancari.

Per finalitzar el tràmit i que arribi la sol·licitud al Consorci d'Educació, caldrà:

  • Tenir a mà l’IDALU de l’alumne (Identificador de l’alumne/a en el registre d’alumnes de Catalunya)
  • Estar donat d’alta a l'idCAT Mòbil.

Requisits

Haver estat seleccionat pel centre de formació professional per participar en el projecte.

Presentar la sol·licitud

Accés al formulari de sol·licitud de pràctiques