Presentar documentació per a la convocatòria d'FP Dual al Consorci d'Educació de Barcelona

Tràmit per a alumnes seleccionats pel seu centre de formació professional per fer pràctiques de formació professional dual a dependències del Consorci d'Educació.

A qui va dirigit?

A alumnes que volen fer pràctiques al Consorci d'Educació de Barcelona, o els seus tutors legals, en cas de menors d'edat.

Terminis

Les sol·licituds per fer pràctiques d'FP dual al Consorci d'Educació de Barcelona es poden presentar des del 16 de juny fins el 30 de setembre de 2023.

Documentació

La documentació requerida per l’Administració és la següent:

  • Document identificatiu de l’alumne o alumna (DNI, NIE, document d’identificació estranger o passaport)
  • Document acreditatiu de l’afiliació a la Seguretat Social propi de l’alumne/a NUSS
  • Domiciliació bancària, on ha de constar l'alumne/a com a titular del compte, el seu document d'identitat (DNI, NIE o targeta d'identitat d'estranger) i el número de compte bancari.

Per finalitzar el tràmit i que arribi la sol·licitud al Consorci d'Educació, caldrà:

  • Tenir a mà l’IDALU de l’alumne (Identificador de l’alumne/a en el registre d’alumnes de Catalunya)
  • Estar donat d’alta a l'idCAT Mòbil.

Requisits

Haver estat seleccionat pel centre de formació professional per participar en el projecte.

Fer el tràmit

Accés al formulari en línia

Normativa aplicable