Sol·licitud per fer pràctiques d’FP dual al Consorci d'Educació de Barcelona

Tràmit per a alumnes seleccionats pel seu centre de formació professional per fer pràctiques de formació professional dual a dependències del Consorci d’Educació de Barcelona.

A qui va dirigit?

A alumnes que volen fer pràctiques al Consorci d'Educació de Barcelona, o els seus tutors legals, en cas de menors d'edat.

Terminis

Les sol·licituds per fer pràctiques d’FP dual al Consorci d’Educació de Barcelona es poden presentar des del 25 de maig fins l'1 d'octubre de 2021.

Documentació

La documentació requerida per l’Administració és la següent:

  • Document identificatiu de l’alumne o alumna (DNI, NIE, document d’identificació estranger o passaport)
  • Document acreditatiu de l’afiliació a la Seguretat Social
  • Domiciliació bancària: Document SEPA signat per l’entitat bancària o certificat bancari amb nom de l’alumne/a titular.

Requisits

Haver estat seleccionat pel centre de formació professional per participar en el projecte.

Presentar la sol·licitud

Accés al formulari de sol·licitud de pràctiques