Orientacions per al funcionament de les comissions socials dels centres educatius

Les comissions socials dels centres educatius tenen per objectiu general reduir i/o prevenir els possibles factors de risc en els infants i els adolescents escolaritzats, mitjançant el treball conjunt dels diferents serveis que incideixen tant en els menors com en les seves famílies, per garantir llur desenvolupament integral.

Aquest document d'oriencions és fruit de la col·laboració entre els professionals de l’àmbit educatiu i dels serveis socials i vol ser una eina per facilitar el funcionament de les comissions socials com a instrument de treball conjunt, per garantir la intervenció integral amb infants i famílies.

Documents de referència

  • Models:

- Acta de reunió, XLS 34 KB
- Pla de treball individualitzat, DOC 40 KB
- Registre de casos, XLS 3 KB