Convocatòria unificada de programes i de capacitació d'equips educatius. Curs 2023-2024

La Convocatòria unificada vol harmonitzar tota l’oferta que impacta en els centres, unificar calendaris i garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transparència en els criteris d’assignació i la coherència amb el projecte educatiu de centre: «De “Programa busca centre” a “Centre busca projecte amb propòsit”»

Procés de sol·licitud de participació

orientacions per triar programes: conèixer l'oferta, compartir amb el claustre, formulari global, formulari de programa, resolució de cada programa

ATENCIÓ: Les sol·licituds que entrin fora de termini formaran part de la llista de reserva del programa

Consulta l'oferta de capacitació i de programes