Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Informació sobre les reclamacions de preinscripció

Informació general

Aquest tràmit s’adreça a les famílies que han participat en el procés de preinscripció ordinària en educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria i que volen presentar una reclamació en relació amb la plaça assignada. Les reclamacions de preinscripció poden tenir dues motivacions: reclamacions a la plaça assignada d’ofici o reclamacions per altres circumstàncies.

 • Reclamacions a la plaça assignada d’ofici: Totes les famílies que, un cop hagi sortit la llista definitiva d’admesos (7 de juliol) i havent obtingut plaça d’ofici, no estiguin d’acord amb l’assignació, podran presentar la reclamació corresponent durant els tres dies hàbils següents a la publicació de la llista, és a dir, els dies 8, 9 i 10 de juliol de 2020, ambdós inclosos. Durant aquests dies se'ls atendrà de forma presencial, sense cita prèvia, a l'Oficina d'Atenció de Plaça Urquinaona, 6. Per altra banda, si volen fer la reclamació de forma presencial a partir del dia 13 de juliol, també ho podran fer, però demanat cita prèvia. En qualsevol cas, si volen presentar la reclamació de manera telemàtica, ho poden fer durant tot el període (des del 8 fins el 17 de juliol).

  ATENCIÓ: els dies 8, 9 i 10 de juliol només s’atendran presencialment i sense cita les reclamacions a les places assignades d’ofici; no s’atendrà cap altra reclamació!

 • Reclamacions per altres circumstàncies: Aquestes reclamacions sobre la plaça assignada a la preinscripció ordinària es poden presentar durant el periode del 8 al 17 de juliol telemàticament. També de manera presencial amb cita prèvia a partir del 13 al 17 de juliol.  

Tramitació

 • Les reclamacions es poden presentar de dues maneres:
 1. A través d'un formulari electrònic en línia disponible en català, castellà i anglès. En aquest cas, cal disposar d'algun mitjà d'identificació digital reconegut (idCAT Mòbil, Certificat Digital, DNIe, PIN24, etc). Podeu consultar aquí com s'obté l'idCAT Mòbil directament des del vostre ordinador. Ho podeu fer des de qualsevol ordinador, sense necessitat de fer cap tràmit presencial; només heu de tenir a ma el DNI/NIF  i la targeta sanitària individual (TSI). L'idCAT Mòbil us servirà per identificar-vos amb una clau que rebreu mitjançant missatge de text (SMS).

  Un cop presentada la reclamació a través de l'aplicació informàtica, la persona sol·licitant rebrà la confirmació de la presentació. Aquest rebut de confirmació contindrà un codi de presentació que permetrà a la personal sol·licitant fer un seguiment de la reclamació, de manera que no li caldrà desplaçar-se a les oficines d'escolarització del Consorci per saber l'estat de la reclamació. Carpeta del ciutadà
 2. Les famílies que, per manca de signatura electrònica, perquè no tenen la nacionalitat espanyola o bé perquè tenen dificultats en la tramitació, no poden fer el tràmit des de casa, es poden desplaçar a qualsevol de les Oficines d’Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona per demanar la tramitació atesa. En aquest cas, el personal de l’oficina, amb el consentiment previ del sol·licitant, farà el tràmit en nom seu.

  Per les reclamacions de preinscripció per altres circumstàncies previstes a la normativa, és  necessari demanar cita prèvia. S’ha de demanar una cita prèvia per a cada reclamació (per exemple, si es reclama la preinscripció de dos germans, cal demanar dues cites prèvies)

FORMULARI ELECTRÒNIC PER TRAMITAR LA SOL·LICITUD

Quina documentació cal presentar?

 • Per obtenir l'idCat Mòbil cal tenir a mà:
  - el DNI/NIE
  - la targeta sanitària.
 • En cas de realitzar el tràmit mitjançant tramitació atesa, haureu d’identificar-vos a l’oficina d’escolarització presentant l’original del document identificatiu del pare/mare/tutor/a de l'alumne/a.
 • No hi ha documentació requerida per part de l’administració. Tot i així el formulari electrònic permet adjuntar fins a 9 documents en el cas que considereu que heu d’aportar documentació a la reclamació.
 • En qualsevol moment del tràmit, el Consorci d’Educació de Barcelona pot demanar-vos documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades a la vostra reclamació.

 

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail