Perfil del contractant

El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual del Consorci d'Educació de Barcelona amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

 

Tota interpretació dels plecs de les licitacions s'ha de fer sobre la base de l'edició impresa disponible a la seu de l'òrgan contractant.

Més informació

Contractació - Àrea de Serveis Econòmics

Tel. 93 551 10 00  ext. 6840 

contractacio.ceb@gencat.cat