Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Centres i serveis educatius

Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDAC)

El CREDAC Pere Barnils és un Servei Educatiu específic adreçat a l’alumnat amb sordesa o amb trastorns de llenguatge i a les seves famílies, depenent del Consorci de la ciutat de Barcelona, que està constituït pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i d’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. L’àmbit territorial en el que actua és la ciutat de Barcelona.

El CREDAC Pere Barnils està format per un equip de logopedes itinerants,  psicopedagogs i audioprotetistes dedicats a l’atenció als alumnes, centres i famílies. Els membres de l’Equip Directiu i el Personal d’Administració i Serveis completen la plantilla del Credac.

Contacte

Olzinelles, 73, 2a planta, 08014 Barcelona

Tel. 93 432 68 88

Mòbil 686 647 105

a8901335@xtec.cat

Web del CREDAC


Ver CREDAC en un mapa más grande

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail