Educació infantil (3-6)

El segon cicle de l'educació infantil (3-6 anys), o parvulari, segueix una línia de continuïtat respecte a l'educació que reben els infants a les llars d'infants. Té caràcter voluntari i està format per un cicle de tres anys acadèmics.

A qui s'adreça?

Tots els infants de 3 a 6 anys poden fer la preinscripció al segon cicle d'educació infantil als centres sufragats amb fons públics.

Currículum de l'etapa

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.