Absentisme escolar i abandonament prematur

L’absentisme escolar és un problema educatiu, i també social, perquè evidencia les desigualtats econòmiques, socials i culturals de la nostra societat. Al mateix temps, reflecteix les situacions de desafecció i de conflicte que viuen alguns adolescents en una escola que es troba davant d’un gran nombre de dilemes de difícil resolució.

Les administracions educatives comparteixen la preocupació de treballar a favor de l’èxit escolar, tot i minimitzant els efectes de l’absentisme escolar. En un escenari com l’actual, on els resultats acadèmics indiquen que s’ha de continuar treballant per enfortir el sistema educatiu i assegurar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, l’absentisme escolar ha esdevingut una prioritat política i educativa per millorar de forma integral l’escolarització i avançar cap a un model d’escola inclusiva.

A més, aquest escenari s’ha agreujat per l’impacte directe de la pandèmia i el confinament. Per aquests motius,  actualment s’està treballant en actualitzar i enfortir l’abordatge i tractament de l’absentisme a la ciutat de Barcelona.

Models de documents