Pla de xoc contra la segregació

Informació sobre les mesures de desplegament del Pla de xoc contra la segregació i per a la inclusió i la igualtat d’oportunitats i èxit educatiu.

Curs 2023-2024

RESOLUCIÓ  Núm. 9011 -2.10.2023 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, pel qual s’aprova la Resolució relativa a les mesures de desplegament del Pla de xoc contra la segregació i per a la igualtat d’oportunitats i èxit educatiu, així com la implementació de les mesures per a la igualtat d’oportunitats (motxilles escolars) del Departament d’Educació, per al curs 2023-2024, a la ciutat de Barcelona.

Resolució del Consorci d’Educació de Barcelona – 7.11.2023 relativa a l’actualització del reconeixement de les necessitats educatives específiques derivades de situacions de vulnerabilitat socioeconòmica de l’alumnat escolaritzat el curs 2023-2024, en ensenyaments obligatoris en centres educatius sostinguts amb fons públics de Barcelona.

RESOLUCIÓ Núm. 9090 - 30.1.2024 per la qual s'ajusten els ajuts compensatoris als centres participants del Pla de xoc contra la segregació i per a la igualtat d'oportunitats i èxit educatiu per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 740611). Annexos ajuts compensatoris Pla de Xoc (centres públics i concertats) , pdf

RESOLUCIÓ Núm. 9090 - 30.1.2024 per la qual s'ajusten els ajuts compensatoris als centres participants de les mesures per a la igualtat d'oportunitats (motxilles escolars) del Departament d'Educació, per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 740612). Annex ajuts compensatoris Motxilles Escolars (centres públics), pdf

Curs 2022-2023

RESOLUCIÓ Núm. 8706 - 11.7.2022 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, pel qual s’aprova la resolució relativa a les mesures de desplegament del Pla de xoc Contra la Segregació i per a la Inclusió i la Igualtat d’Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2022-2023.

RESOLUCIÓ del Consorci d'Educaió de Barceloa - 21.11.2022. relativa al reconeixement de les necessitats educatives específiques derivades de situacions de vulnerabilitat socioeconòmica de l'alumnat escolartizat el curs 2022-2023 en ensesnyaments obligatoris en centres educatius sostinguts amb fons públics de Barcelona.

 

Curs 2021-2022

RESOLUCIÓ Núm 8472 - 4.08.2021 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 29.6.2021, pel qual s'aprova la Resolució relativa a les mesures de desplegament del Pla de xoc contra la segregació i per a la Inclusió i la Igualtat d'Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2021-2022.

RESOLUCIÓ Núm. 8535 - 3.11.2021 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de data 28.9.2021, de modificació de la resolució relativa a les mesures de desplegament del Pla de xoc contra la segregació i per a la inclusió i la igualtat d’oportunitats i èxit educatiu per al curs 2021-2022, aprovada per Acord del Consell de Direcció de Barcelona, de data 29.6.2021.

RESOLUCIÓ Núm. 8574 - 30.12.2021 per la qual s'ajusten els ajuts compensatoris als centres participants del Pla de xoc contra la segregació i per a la igualtat d'oportunitats i èxit educatiu per al curs 2021-2022 en funció de la realització o no de colònies al centre (ref. BDNS 602415).