Nomenament del Consell de direcció

Relació de nomenaments dels membres titulars del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona.

Nomenament membres Consell de Direcció

 • RESOLUCIÓ EDU/3147/2023, de 12 de setembre, per la qual cessen i es nomenen membres del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, en representació de la Generalitat.
 • RESOLUCIÓ EDU/2376/2023, de 29 de juny, per la qual es nomena la presidenta del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona.

 • DECRET D'ALCALDIA ANY2023-21480 de 27 de juny, pel qual es designen la vicepresidenta i membres del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Nomenament del sr. Pau González Val com a membre del Consell de Direcció en representació de l'Ajuntament de Barcelona en substitució de la sra. Maria Truñó

 • Decret d'Alcaldia S1/D/2021-558 de 23 de juliol, pel, qual es designen representant en els Consorcis que es relacionen
 • RESOLUCIÓ EDU/1989/2021, de 25 de juny, per la qual es nomena el president del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • RESOLUCIÓ EDU/1990/2021, de 25 de juny, de cessament, nomenament i ratificació de membres del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, en representació de la Generalitat.
 • Decret del 8 d'octubre de 2019, pel qual es dessignen els representants de l'Ajuntament de Barcelona en el Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Decret del 15 de juny de 2019, de nomenament del Sr. Joan Subirats Humet com a vicepresident de Consorci d'Educació de Barcelona en substitució de la Sra Laia Ortíz Castellví.
 • RESOLUCIÓ ENS/1696/2018, de 17 de juliol, de cessament, nomenament i ratificació de membres del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, en representació de la Generalitat
 • RESOLUCIÓ ENS/1189/2018, d’11 de juny, per la qual es nomena el president del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • RESOLUCIÓ ENS/1160/2018, de 5 de juny, de cessament del senyor Lluís Baulenas i Cases com a president del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona
 • Nomenament del sr. Joan Subirats com a membre del Consell de Direcció en representació de l'Ajuntament de Barcelona en substitució de la sra. Emilia Andreu.
 • ORDRE ENS/249/2017, de 22 de novembre, per la qual es nomena, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27  d'octubre de 2017, pel Ple del Senat respecte de la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució, president del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona (Ordre de 22 de novembre, publicada al BOE núm. 286, de 24 de novembre).
 • RESOLUCIÓ ENS/2152/2017, de 12 de setembre, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona en representació de la Generalitat.
 • RESOLUCIÓ ENS/2076/2017, de 22 d'agost, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, en representació de la Generalitat.
 • RESOLUCIÓ ENS/1879/2017, de 28 de juliol, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona en representació de la Generalitat.
 • Decret de 10 de juliol de 2016, de nomenament de la Sra Emilia Andreu com a representant de l'Ajuntament de Barcelona en substitució del Sr. Josep Maria Castiella.
 • RESOLUCIÓ ENS/399/2016, de 10 de febrer, de ratificació, cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona en representació de la Generalitat.
 • Decret de 9 de desembre de 2015, de designació del Sr Miquel Angel Essombra com a representant de l'Ajuntament de Barcelona en substitució de la Ima. Sra. Laura Pérez.
 • Decret de 10 de juliol de 2015, de designació dels representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona (Ref. 2281/15).
 • RESOLUCIÓ ENS/1959/2013, de 16 de setembre, de nomenament de membres del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona en representació de la Generalitat.
 • RESOLUCIÓ ENS/513/2011, de 16 de febrer, de nomenament dels membres del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona en representació de la Generalitat.
 • RESOLUCIÓ ENS/9/2011, de 3 de gener, per la qual es nomena la presidenta del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona.

 

 

Actualització: d’acord amb la normativa

Font de les dades:  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), Gaseta Municipal de Barcelona

Format de les dades: pdf