Legalització de documents acadèmics

Els alumnes que han estudiat en el sistema educatiu espanyol i volen fer valdre els seus estudis en un país estranger han de legalitzar la signatura dels certificats d’estudis i dels títols pertinents, per tal que tinguin validesa al país de destinació.

Requisits dels documents per fer la legalització

Els requisits que han de complir els documents acadèmics per poder fer la legalització són els següents:

  • Els certificats han de ser originals expedits per la secretaria del centre on s’han cursat els estudis; amb la signatura de pròpia mà del director i amb indicació del càrrec i el nom i cognoms.
  • Els títols han de ser originals; Si l’alumne té el títol provisional, el centre ha d’expedir un certificat que compleixi els requisits esmentats en el punt anterior, especificant-hi que el títol es troba en tràmit.
  • El Consorci d’Educació de Barcelona només realitza el tràmit de legalització de signatures dels certificats dels centres situats a la ciutat de Barcelona. Pel que fa als títols, qualsevol servei territorial del Departament d’Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona els pot legalitzar, ja que el que els legalitza és la signatura del conseller/a.
  • Els certificats s’han d’expedir en llengua castellana.

Un cop el Consorci d’Educació de Barcelona ha legalitzat les signatures corresponents, els documents acadèmics requereixen més tramitacions, que varien depenent del país de destinació.

Passos a realitzar un cop feta la legalització de signatura

  1. Postil·la del conveni de la Haia o Legalització per via diplomàtica:

    • Postil·la del conveni de la Haia: Només en el cas dels països que han subscrit aquest conveni (vegeu llista adjunta dels països, pdf). Aquesta postil·la la fa el Ministeri de Justícia (c. de Caballero, 52-56) o bé el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Palau de Justícia, pg. de Lluís Companys, 14-16).
    • Legalització per via diplomàtica: En el cas dels països que no estan subscrits al Conveni de La Haia, aquesta legalització només la fa el Ministeri d’Afers Exteriors a Madrid. (vegeu instruccions adjuntes, pdf).

  2. Segell del consolat a Barcelona del país de destinació: Aquest segell no és sempre necessari, però hi ha alguns països que el demanen.

Des del Consorci d’Educació de Barcelona sempre recomanem de posar-se en contacte amb el consolat o l’ambaixada del país de destinació, per tal de saber si és necessari aquest segell o no.