Batxillerat

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pot oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

A qui s'adreça?

Aquesta etapa va adreçada convencionalment als joves entre 16 i 18 anys que tenen superada l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància.

Currículum de l'etapa

El batxillerat és un cicle format per dos cursos i s’organitza en quatre modalitats: Arts (Música i arts escèniques, i Arts plàstiques, imatge i dissny), Ciències i tecnologia, Humanitats i ciències socials i General.

Informació complementària

Aquí podeu trobar un recull de guies i fulls informatius sobre el batxillerat.