Permisos i llicències per al personal docent, PAS i PAE del Departament d’Educació

Informació per al personal docent i PAS del Departament d'Educació per sol·licitar permisos, llicències, excedències, reduccions de jornada, permutes, compatibilitat, etc