Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Permisos i llicències per al personal de docent i PAS del Departament d’Educació

Informació per al personal docent i PAS del Departament d'Educació per sol·licitar permisos, llicències, excedències, reduccions de jornada, permutes, compatibilitat, etc

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail