Gestió d’Usuaris d’Altres Centres (GUAC)

L’aplicació de Gestió d’Usuaris d’Altres Centres (GUAC) té com a finalitat donar o treure permisos d’accés a les aplicacions informàtiques del Departament d’Educació a usuaris dels centres dels quals el Departament d’Educació no n’és el titular.

Des del Departament d’Educació es dóna d’alta a l’aplicació GUAC la persona que ha d’exercir les funcions de director/a del centre.

Aquest fet permet que el director/a treballi amb aplicació GUAC així com a la resta d’aplicacions integrades en el sistema. També genera una contrasenya per a la persona enregistrada que rebrà per correu electrònic.

Per accedir a les diferents aplicacions la persona s’haurà d’identificar amb el seu DNI (o NIE) i la contrasenya rebuda.

Des del GUAC el director/a pot donar d’alta el personal del centre i atorgar-los o treure permisos d’accés a les aplicacions que consideri necessàries. 

Com comunicar els canvis al Consorci d'Educació de Barcelona

Aquest any s’han renovat automàticament tots els directors i/o representant dels centres educatius que hi havia donats d'alta al GUAC.

En el cas dels centres que hagin canviat de director i/o representant, ho han de comunicar a la bústia de correu: informacio.ceb@gencat.cat  fent constar les següents dades:

  • Nom i codi del centre
  • Nom i cognoms  del nou director/representant (tal com surt en el DNI)
  • DNI del nou director/titular
  • Adreça de correu electrònic del nou director/representant
  • Tema: Canvi director/representant -nom del centre- codi del centre
  • Adjuntar al e-mail: 
    • els poders en el cas del representant
    • el nomenament pel Consell Escolar, en cas del director

Com s’ha fet fins ara, en el cas d’incidències informàtiques cal trucar al Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU),  al telèfon 900 82 82 82 (opció 4), o bé enviar un e-mail a l’adreça sau.tic@gencat.cat. L’horari d’atenció telefònica és de 8 a 20h