Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

El Consorci

Plantilles dels centres públics

Aquests documents contenen els criteris i les dades de dotacions i ràtios docents de les que disposen els centres públics de primària i secundària de la ciutat de Barcelona.

Plantilles de primària i secundària del curs 2020-2021

 

 

 

 

 

 

Actualització: anual

Font de les dades: sistema corporatiu Gestió integrada de personal de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona

Format de les dades: pdf

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail