Plantilles dels centres públics

Aquests documents contenen els criteris i les dades de dotacions i ràtios docents de les que disposen els centres públics de primària i secundària de la ciutat de Barcelona.

Curs 2023-2024

Curs 2022-2023

Curs 2021-2022

 

 

 

 

 

 

Actualització: anual

Font de les dades: sistema corporatiu Gestió integrada de personal de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona

Format de les dades: pdf