Com obtenir plaça escolar a la ciutat de Barcelona fora del període de preinscripció

Un cop iniciat el curs i fora del període de preinscripció, les sol·licituds d'admissió del segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, s'atenen tenint en compte les places vacants existents i mirant de garantir l’equilibri en la distribució de l’alumnat en situació de vulnerabilitat entre tots els centres d’una mateixa zona.

Informació general

  • Aquest tràmit s’adreça a les famílies que no han escolaritzat els seus fills prèviament en cap centre de Catalunya i que volen demanar plaça per primera vegada en un centre de la ciutat de Barcelona perquè no ho han pogut fer a través del procés de preinscripció ordinària.

On es poden presentar les sol·licituds d'admissió

  • Només pot presentar la sol·licitud el pare, la mare, el tutor, la tutora, guardador o guardadora del nen/a que es vol escolaritzar o l'alumne/a mateix si és major d'edat.
  • Les sol·licituds poden presentar-se de dues maneres:
  1. A través d'un formulari electrònic en línia disponible en català, castellà i anglès. En aquest cas, cal disposar d'algun mitjà d'identificació digital reconegut (idCAT Mòbil, Certificat Digital, DNIe, PIN24, etc). Podeu consultar com obtenir l'idCAT Mòbil a través d’aquest enllaç: IdCAT Mobil. Podeu fer-ho des de qualsevol ordinador, sense necessitat de realitzar cap tràmit presencial, únicament cal disposar de DNI o NIE i Targeta Sanitària. L'idCAT Mòbil us servirà per identificar-vos en el sistema de tràmits, amb una clau que rebreu mitjançant missatge de text (SMS) al telèfon mòbil.

    Un cop presentada la sol·licitud a través de l'aplicació informàtica, el sol·licitant rebrà la confirmació de la presentació. Aquest rebut de confirmació contindrà un codi de presentació que li permetrà fer un seguiment de la sol·licitud, de tal manera que no caldrà desplaçar-se a les oficines d'escolarització per saber l'estat de la seva  sol·licitud: Carpeta del ciutadà
  2. Les famílies que, per manca de signatura electrònica o per dificultats en la tramitació no puguin fer la sol·licitud telemàtica des de casa, podran anar a qualsevol de les oficines d’escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona per demanar la tramitació atesa de la seva sol·licitud. En aquest cas, el personal de l’oficina, previ consentiment del sol·licitant,  farà el tràmit en nom seu. Per fer ús d’aquest servei de tramitació atesa, s'haurà de demanar  cita prèvia. Caldrà fer una cita per cada nova admissió (per exemple, si es demana la nova admissió de 2 germans caldrà demanar 2 cites prèvies).

FORMULARI ELECTRÒNIC PER TRAMITAR LA SOL·LICITUD

Quan es pot fer una sol·licitud de nova admissió?

Les sol·licituds de nova admissió per al curs 2022-2023 es podran presentar a partir del 9 de maig de 2022 i fins a mitjans de maig del 2023.

Documentació que cal presentar

Per obtenir l'idCat Mòbil cal tenir a mà:

  • DNI
  • NIE
  • Targeta sanitària.

Haureu d’aportar el certificat de naixement del fill o filla o llibre de família original. Podeu portar aquesta documentació al Consorci d’Educació de Barcelona en el moment de presentació de la sol·licitud –si ho feu amb tramitació assistida-, o directament al centre que se us assigni en el moment de formalitzar la matrícula si ho heu fet per la via telemàtica.

Requisit: amb caràcter general és necessari presentar un document acreditatiu d’estar empadronat a Barcelona per poder tenir-hi plaça escolar fora del període de preinscripció. Si encara no disposeu d’aquesta documentació, podeu portar el resguard conforme esteu tramitant la sol·licitud d’empadronament.

Qui pot presentar les sol·licituds d'admissió

El pare, la mare, el tutor, la tutora, guardador o guardadora del nen/a que volem escolaritzar degudament documentats.