Com obtenir plaça escolar o fer un canvi de centre a la ciutat de Barcelona fora del període de preinscripció

A partir del dia 2 de maig de 2023 només s’acceptaran sol·licituds d’admissió a segon cicle d’educació infantil, a educació primària i a educació secundària obligatòria per al curs 2022-2023 a les oficines d’atenció del Consorci d’Educació, sempre que sigui per circumstàncies excepcionals, que seran valorades per la comissió de garanties pertinent. La resta de sol·licituds quedaran pendents d’assignar-se per al curs vinent, un cop hagin finalitzat els tràmits de la preinscripció 2023-2024. Properament us facilitarem l’enllaç cap al formulari per poder fer les sol·licituds per al curs 2023-2024.

Cal tenir en compte que, fora del període de preinscripció, les sol·licituds s’atenen tenint en compte les places vacants existents i mirant de garantir l’equilibri en la distribució de l’alumnat en situació de vulnerabilitat entre tots els centres d’una mateixa zona.

Informació general

Aquest tràmit s’adreça a les famílies que, o bé no han escolaritzat els seus fills prèviament en cap centre de Catalunya o volen realitzar un canvi de centre a la ciutat de Barcelona perquè no han pogut fer-ho a través del procés de preinscripció ordinària.

Tal i com s’estableix a l’article 47 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, per norma general, només s’acceptaran les peticions de canvi de centre que puguin acreditar:

  • Canvi de residència a un altre municipi o districte, en el cas de Barcelona.
  • Conveniència de canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.
  • Inici d'una mesura d'acolliment.

Totes aquelles sol·licituds de canvi de centre que no acreditin els supòsits esmentats seran desestimades.

On es poden presentar les sol·licituds d'admissió?

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través d’un formulari electrònic del Departament d’Educació el qual podeu trobar en el següent enllaç.

Si teniu dubtes, dificultats o no teniu mitjans per omplir el formulari, un/a agent de les oficines del Consorci d’Educació de Barcelona us podrà donar suport. Podeu accedir al servei de suport demanant cita prèvia.

Quan es pot fer una sol·licitud d’admissió a la ciutat de Barcelona?

Les sol·licituds d’admissió per al curs 2023-2024 es podran presentar a partir del 4 de maig de 2023 i fins a principis de maig del 2024.

Qui pot presentar les sol·licituds d'admissió?

El pare, la mare, el tutor, la tutora, guardador o guardadora del nen/a que volem escolaritzar degudament documentats.