Alumnat i famílies

Com obtenir plaça escolar a la ciutat de Barcelona fora del període de preinscripció

ATENCIÓ:
Amb motiu de la crisi del coronavirus SARS-CoV-2 les oficines del Consorci d’Educació de Barcelona i els centres educatius romandran tancats fins a nou avís. Per aquest motiu i de manera transitòria aquest tràmit romandrà tancat fins a nou avís . A l’espera de saber com es concretarà el retorn a al normalitat, us aconsellem que estigueu pendents de les novetats sobre la preinscripció del curs 2020-2021 per vehicular la sol·licitud de canvi de centre per aquest mitjà de forma preferent.

Fora del període de preinscripció, les sol·licituds d'admissió en el segon cicle d'educació infantil, en educació primària i en educació secundària obligatòria s'atenen tenint en compte les places vacants existents i mirant de garantir l’equilibri en la distribució de l’alumnat en situació de vulnerabilitat entre tots els centres d’una mateixa zona.

Informació general

 • Aquest tràmit s’adreça a les famílies nouvingudes que no han escolaritzat els seus fills prèviament en cap centre de Catalunya i que volen demanar plaça per primera vegada en un centre de la ciutat de Barcelona perquè no ho han pogut fer a través del procés de preinscripció ordinària.

On es poden presentar les sol·licituds d'admissió

 • Només pot pesentar la sol·licitud del pare, la mare, el tutor, la tutora, guardador o guardadora del nen/a que es vol escolaritzar o l'alumne/a si és major d'edat.
 • Les sol·licituds poden presentar-se de dues maneres:
 1. A través d'un formulari electrònic en línia disponible en català, castellà i anglès. En aquest cas, cal disposar d'algun mitjà d'identificació digital reconegut (idCAT Mòbil, Certificat Digital, DNIe, PIN24, etc). Podeu consultar com obtenir l'idCAT Mòbil a través d’aquest enllaç: IdCAT Mobil. Podeu fer-ho des de qualsevol ordinador, sense necessitat de realitzar cap tràmit presencial, únicament cal disposar de DNI i Targeta Sanitària. L'idCAT Mòbil us servirà per identificar-vos en el sistema de reclamacions amb una clau que rebreu mitjançant missatge de text al telèfon mòbil (SMS).

  Un cop presentada la sol·licitud a través de l'aplicació informàtica, el sol·licitant rebrà la confirmació de la presentació. Aquest rebut de confirmació contindrà un codi de presentació que permetrà al sol·licitant fer un seguiment de la  sol·licitud de canvi de centre, de manera que no caldrà desplaçar-se a les oficines d'escolarització del Consorci per saber l'estat de la sol·licitud. Carpeta del ciutadà
 2. Les famílies que, per manca de signatura electrònica o que no tinguin la nacionalitat espanyola o per dificultats en la tramitació no puguin fer-ho des de casa, podran anar a qualsevol de les oficines d’escolarització del Consorci per demanar la tramitació atesa. En aquest cas el personal de l’oficina, previ consentiment del sol·licitant,  farà el tràmit en nom seu. Per les peticions de canvi de centre presencials s'haurà de demanar cita prèvia. S’haurà de demanar una cità prèvia per cada nova admissió (per exemple, si es demana la nova admissió de 2 germans caldrà demanar 2 cites prèvies).

FORMULARI ELECTRÒNIC PER TRAMITAR LA SOL·LICITUD

Quan es pot fer una sol·licitud de nova admissió?

Les sol·licituds de nova admissió es poden presentar al llarg de tot el curs escolar.

 • Des de l’1 de setembre i fins a principis de maig, es poden presentar sol·licituds de nova admissió amb efecte el curs escolar actual.
 • Des del dia següent al moment que s’hagi tancat el període per presentar la sol·licitud de preinscripció ordinària i fins al 31 d’agost, es poden presentar sol·licituds de nova admissió amb efecte del curs escolar que hagi de començar el mes de setembre següent.

Documentació que cal presentar

Per obtenir l'idCat Mòbil cal tenir a mà:

 • DNI
 • Targeta sanitària.

En cas de realitzar el tràmit mitjançant tramitació atesa, us haureu d’identificar presentant l’original del document identificatiu del pare, mare, tutor o tutora.

Haureu d’aportar el certificat de naixement del fill o filla o llibre de família original, o bé al Consorci d’Educació de Barcelona en el moment de presentació de la sol·licitud, o al centre que se us assigni en el moment de formalitzar la matrícula.

Requisit: amb caràcter general és necessari presentar un document acreditatiu d’estar empadronat a Barcelona per poder tenir-hi plaça escolar fora del període de preinscripció.

Qui pot presentar les sol·licituds d'admissió

El pare, la mare, el tutor, la tutora, guardador o guardadora del nen/a que volem escolaritzar degudament documentats

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail