Currículum de l'etapa

Els programes de formació i inserció s'estructuren en mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball, mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques i accions de seguiment i orientació de l'alumne.

Els programes s'ofereixen en 3 modalitats, segons la seva organització:

  • Plans d'iniciació professional (PIP), que es realitzen en instituts de titularitat del Departament d'Educació i en centres docents privats i establiments de formació autoritzats.
  • Plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i les administracions locals.
  • Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), realitzats en els instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament.

 

La durada dels programes de formació i inserció és d'un curs i comprèn un mínim de 750 hores i un màxim de 1.050 hores.