Currículum de l'etapa

El batxillerat és un cicle format per dos cursos i s’organitza en quatre modalitats: Arts (Música i arts escèniques, i Arts plàstiques, imatge i dissny), Ciències i tecnologia, Humanitats i ciències socials i General.

Els estudis de batxillerat s'estructuren en:

  • Part comuna: les matèries comunes
  • Part diversificada: la matèria obligatòria de modalitat, les matèries de la modalitat escollida, les matèries optatives i el treball de recerca. 
  • Tutoria

Quines modalitats de batxillerat hi ha?

Quantes matèries s'han de triar?

Què més cal saber?

Acreditació

En acabar aquests estudis, els i les estudiants que hagin superat totes les matèries cursades rebran el títol de batxiller/a.

Amb el títol de batxiller/a es pot accedir a:

  • la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
  • un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports,
  • ensenyaments superiors artístics del món laboral

Informació complementària