Currículum de l'etapa

Els ensenyaments d’esports que condueixen a les titulacions de tècnics d'esport i tècnics superiors d'esport donen a l'alumnat la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, alhora que el capacita per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

Aquests ensenyaments s'ordenen en el grau mitjà i el grau superior.

El grau mitjà inclou dos nivells:

  • el primer nivell, que permet obtenir un certificat, i
  • el segon nivell, que condueix a l'obtenció del títol de grau mitjà de tècnic/a d'esport en l'especialitat cursada.

El grau superior condueix a l'obtenció del títol de grau superior de tècnic/a superior d'esport en l'especialitat cursada.

Aquests ensenyaments s'imparteixen en centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament, i la formació, que és de caràcter teoricopràctic, es desenvolupa tant al centre educatiu, com a les instal·lacions, equipaments esportius i/o medi natural propis de l'especialitat.