Declaració d’accessibilitat del web edubcn.cat

El Consorci d'Educació de Barcelona s’ha compromès a fer accessibles els seus webs de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://www.edubcn.cat

Els subdominis d’aquest web tindran les seves pròpies declaracions d’accessibilitat.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

A. Manca de conformitat amb la legislació nacional:

 • Existeix contingut no textual sense alternativa textual. Criteri WCAG 2.1 1.1.1
 • Alguns continguts en vídeo no disposen de subtítols. Criteri WCAG 2.1 1.2.2
 • Els continguts en vídeo no disposen d'audiodescripció o alternativa textual. Criteris WCAG 2.1 1.2.3 i 1.2.5
 • La informació, estructura i relacions poden presentar algunes incongruències. Criteri WCAG 2.1 1.3.1
 • No s'identifica el propòsit d'alguns camp en alguns formularis que demanen dades personals. Criteri WCAG 2.1 1.3.5
 • El contingut d'algunes pàgines no s'adapta bé a la mida de pantalla molt petits (320x256 píxels), a augments molt grans (400%) o diferents combinacions d'aquests valors. Criteri WCAG 2.1 1.4.10
 • El contrast d'alguns elements no textuals podria ser inferior a l'especificat en la norma (3:1). Criteri WCAG 2.1 1.4.11
 • Els carrusels (sliders) no permeten aturar el moviment a voluntari del visitant. Criteri WCAG 2.1 2.2.2
 • El propòsit d'alguns enllaços no pot ser determinat sempre pel propi text de l'enllaç i/o del seu context més immediat. Criteri WCAG 2.1 2.4.4
 • L'estil de focus d'alguns enllaços pot no ser igual de visible que el de la majoria d'elements del lloc web. Criteri WCAG 2.1 2.4.7
 • Alguns mapes requereixen gestos del punter com "clicar i arrossegar" i no es poden substituir per accions més simples per imposició tecnològica. Criteri WCAG 2.1 2.5.1
 • El nom accessible d'alguns elements podria no coincidir amb la seva etiqueta visible. Criteri WCAG 2.1 2.5.3
 • Es pot trobar alguna paraula en anglès sense identificar com a canvi d'idioma als mapes integrats, malauradament no en tenim el control al respecte. Criteri WCAG 2.1 3.1.2
 • En alguns formularis d’identificació dels errors i la seva descripció podria no estar implementada de forma adequada. Criteri WCAG 2.1 3.3.1
 • En alguns formularis podrien faltar etiquetes o instruccions o aparèixer després del formulari. Criteri WCAG 2.1 3.3.2
 • En alguns formularis les suggereixes per a evitar els errors una vegada detectats poden no ser òptimes. Criteri WCAG 2.1 3.3.3
 • En alguns formularis no es dona l'opció de desfer l'enviament, revisar allò que s'envia i/o confirmar i corregir la informació abans d'enviar-la. criteri WCAG 2.1 3.3.4
 • Algunes pàgines podrien presentar problemes de processament del codi per part de l'agent d'usuari deguts a errors al codi. Criteri WCAG 2.1 4.1.1
 • Alguns components de la interfície d'usuari podrien no exposar correctament els seu nom, funció, estat, propietats i/o valors. Criteri WCAG 2.1 4.1.2
 • Alguns documents ofimàtics poden presentar diferents barreres d'accessibilitat.
 • S'utilitza el sistema "Google Traductor", amb possibles errors de compatibilitat de CSS i d'estructura en la presentació.  

 

B. Càrrega desproporcionada: no aplica

 

C. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

Poden existir arxius ofimàtics i multimèdia publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat amb els requisits d'accessibilitat.

Els visitants poden sol·licitar versions alternatives en text de la majoria de documents ofimàtics del Consorci d'Educació de Barcelona descarregables a aquesta web.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 20 de setembre de 2021.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme amb recursos externs.

Darrera revisió de la declaració: 20 de setembre de 2021.

Observacions i dades de contacte

Podeu contactar directament al Consorci d'Educació de Barcelona sobre qüestions relacionades amb l'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

 

Mitjançant aquest formulari de peticions i suggeriments, l’adreça de correu accessibilitat.ceb@gencat.cat, o bé, presentant una instància en el registre de l’Oficina d’Atenció (Plaça Urquinaona, 6), podeu presentar:

 • Queixes relatives al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Sol·licitar informació accessible relativa a:
 • continguts exclossos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons allò establert per l'article 3, apartat 4.
 • continguts exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

 

En la sol·licitud d'informació accessible cal que concreteu amb claritat els fets, raons i petició per tal de constatar que la sol·licitud és raonable i legítima.

Procediment d'aplicació

Si un cop realitzada la sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta es desestima o bé no s’està d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no compleix els requisits contemplats a l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una relació. De la mateixa manera que es pot iniciar una reclamació en cas que hagin passat vint dies hàbils sense haver rebut cap resposta per part del Consorci d’Educació de Barcelona.

La reclamació es pot presentar través d’una instància genèrica presentada al registre de l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació i seran rebudes i tractades per la Direcció de comunicació del Consorci d’Educació de Barcelona.

Compromís del Consorci per l'accessibilitat

El web edubcn.cat s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, treballem amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1. en què es basa la norma UNE-EN 301549:2019.

El compromís del Consorci d'Educció de Barcelona és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

Degut a la gran quantitat de pàgines i material existent pot ser trobeu errors que no s'han adreçat, si us plau, informeu-nos dels errors que detecteu mitjançant els mecanismes de comunicació sobre qüestions d'accessibilitat prèviament descrits.

Estem treballant per a solucionar els errors que s'han detectat tot i que en aquests moments encara no ens podem comprometre amb una data concreta per a tenir-ho tot resolt.