Preguntes freqüents

Traspàs de la gestió dels centres educatius al Consorci d'Educació de Barcelona

 • Quin és l’origen del Consorci d’Educació de Barcelona?

  El Consorci d’Educació de Barcelona és fruit de la Carta Municipal que, amb el consens de totes les forces polítiques del consistori, fou aprovada pel Parlament de Catalunya, per unanimitat, l’any 1998. D’acord amb el que preveu la Llei de la Carta Municipal, es crea el Consorci i es constitueix com un ens públic de caràcter associatiu, integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per a la gestió conjunta de les funcions, les activitats i els serveis en matèria educativa a la ciutat.

  Tanca
 • En quin any va ser creat?

  El Consorci d’Educació es posà en marxa el 5 de febrer de 2002, amb l’aprovació, mitjançant decret, per part de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona dels estatuts que el configuren com un organisme amb personalitat jurídica i amb plena capacitat d’actuar per tal d’assolir-ne els fins.

  Tanca
 • Quin va ser-ne l’objectiu de la creació?

  Crear un organisme a través del qual la Generalitat i l’Ajuntament comparteixin esforços per gestionar de manera unificada les funcions, les activitats i els serveis en matèria educativa a la ciutat, referents a tots els nivells d’ensenyament no universitari.

  De fet, la creació del Consorci d'Educació és una resposta actual que connecta amb la tradició innovadora de la ciutat en el terreny de l’educació i, al mateix temps, és coherent amb les noves maneres de cooperació i gestió pública, les quals cerquen la suma d’esforços, la gestió compartida, la coordinació efectiva i la no-duplicitat de serveis.

  Tanca