Torna

Notificacions electròniques

Les notificacions electròniques són un sistema que permet a la ciutadania, les empreses i les entitats rebre les notificacions oficials de la Generalitat de Catalunya per mitjans electrònics amb totes les garanties legals. Els ciutadans, però, han de donar la seva conformitat d'autorització per rebre les notificacions per mitjans electrònics en el formulari de sol·licitud.