Protocols per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’ assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere

Si ets personal de qualsevol de les administracions que conformen el Consorci d’Educació que hagi patit una possible situació d’assetjament sexual o discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, pots fer ús d'aquests protocols, posar en coneixement la situació i disposar d’acompanyament i reparació:

També es pot accedir a més informació i tramitació a través de cadascuna de les intranets de personal, en funció de la vinculació de casdascú.