Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

El Consorci

Instruccions de caràcter general

En aquesta secció es fan públiques les instruccions emeses pel Consorci d'Educació de Barcelona i aprovades pel Consell de Direcció.

 
  • RESOLUCIÓ Núm 7901 (1.7.2019) per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 15 de maig de 2019, pel qual s'aprova la Instrucció relativa al desenvolupament del Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Igualtat d'Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2019-2020.

  • RESOLUCIÓ Núm. 7469 (6.10.22017) sobre l'aprovació de la Instrucció relativa a la regulació de la col·laboració en l'horari lectiu del centre de professionals d'atenció educativa no docent o d'entitats o persones vinculades amb el projecte educatiu del centre.
  • RESOLUCIÓ Núm 7324 (8.3.2017) per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell de Direcció, relatiu a l'aprovació de la Instrucció que regula l'ús dels habitatges existents als centres docents públics, per part del personal que els ocupa, a la ciutat de Barcelona.
  • RESOLUCIÓ Núm 5587 (15.3.2010) per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell de Direcció, relatiu a l’aprovació de les instruccions per a la gestió de l’ús social de les instal·lacions dels centres públics depenents del Consorci d’Educació de Barcelona.
 
 

 

Actualització: contínua

Font de les dades: Comissió Jurídica Assessora

Format de les dades: pdf i html

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail