Instruccions de caràcter general

En aquesta secció es fan públiques les instruccions emeses pel Consorci d'Educació de Barcelona i aprovades pel Consell de Direcció.

  • RESOLUCIÓ Núm 8286 - 23.11.2020,  per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 23 de novembre de 2020, pel qual s'aprova la Instrucció relativa al desenvolupament del Pla de xoc contra la segregació i per a la inclusió i la igualtat d'oportunitats i èxit educatiu per al curs 2020-2021.
  • RESOLUCIÓ Núm 8187 - 17.7.2020, per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 27 de maig de 2020, pel qual s'aprova la Instrucció relativa al desenvolupament del Pla d'acompanyament de l'alumnat en la transició de l'educació secundària als ensenyaments postobligatoris en el curs 2020-2021.
  • INSTRUCCIONS Núm 7969 - 18.7.2019, per a la gestió dels preus públics per a la matrícula en els cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional inicial, dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny i del curs de formació específic per a l'accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, per al curs 2019-2020.
  • RESOLUCIÓ Núm 7901 - 1.7.2019 per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 15 de maig de 2019, pel qual s'aprova la Instrucció relativa al desenvolupament del Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Igualtat d'Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2019-2020.

  • RESOLUCIÓ Núm. 7469 0 - 6.10.22017 sobre l'aprovació de la Instrucció relativa a la regulació de la col·laboració en l'horari lectiu del centre de professionals d'atenció educativa no docent o d'entitats o persones vinculades amb el projecte educatiu del centre.
  • RESOLUCIÓ Núm 7324  - 8.3.2017 per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell de Direcció, relatiu a l'aprovació de la Instrucció que regula l'ús dels habitatges existents als centres docents públics, per part del personal que els ocupa, a la ciutat de Barcelona.
  • RESOLUCIÓ Núm 5587 - 15.3.2010 per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell de Direcció, relatiu a l’aprovació de les instruccions per a la gestió de l’ús social de les instal·lacions dels centres públics depenents del Consorci d’Educació de Barcelona.
 
 

 

Actualització: contínua

Font de les dades: Comissió Jurídica Assessora

Format de les dades: pdf i html