!més
info

El Consorci

Instruccions de caràcter general

En aquesta secció es fan públiques les instruccions emeses pel Consorci d'Educació de Barcelona i aprovades pel Consell de Direcció.

 
  • RESOLUCIÓ Núm. 7469 (6.10.22017) sobre l'aprovació de la Instrucció relativa a la regulació de la col·laboració en l'horari lectiu del centre de professionals d'atenció educativa no docent o d'entitats o persones vinculades amb el projecte educatiu del centre.
  • RESOLUCIÓ Núm 7324 (8.3.2017) per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell de Direcció, relatiu a l'aprovació de la Instrucció que regula l'ús dels habitatges existents als centres docents públics, per part del personal que els ocupa, a la ciutat de Barcelona.
  • RESOLUCIÓ Núm 5587 (15.3.2010) per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell de Direcció, relatiu a l’aprovació de les instruccions per a la gestió de l’ús social de les instal·lacions dels centres públics depenents del Consorci d’Educació de Barcelona.
 
 
 
 

 

Actualització: contínua

Font de les dades: Comissió Jurídica Assessora

Format de les dades: pdf i html

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail