Òrgan de Control Intern

Funcions

  • Exerceix les funcions que preveu l’Acord de 22 de desembre de 2008 del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona pel qual s’aprova la creació de l’òrgan de control intern del Consor

Perfil professional del responsable