Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Preguntes freqüents

 • 1. Com puc saber si m’han concedit la beca?

  Per veure l’estat de tramitació de la sol·licitud de la beca, heu d’entrar a la pàgina web del Departament d’Ensenyament, a l’apartat  «Consulta de l'estat de la beca».

   Estat de la beca

  Un cop aquí, heu d’introduir les dades que s’assenyalen a continuació, i podreu veure l’estat de la vostra beca.

  Sistema de consulta AGAUR

   

   

  Tanca
 • 2. Com puc descarregar la resolució de la beca?

  Un cop dins l’apartat «Consulta de l’estat de la beca», heu d’introduir les vostres dades personals i seleccionar «Generar carta notificació».

  Sistema de consulta de beques

  Tanca
 • 3. Com puc presentar al·legacions?

  Podeu presentar al·legacions a la proposta, ja sigui perquè us han denegat la beca o perquè no esteu d’acord amb l’import proposat.

  En tots dos casos podeu presentar al·legacions mitjançant el següent model de sol·licitud. Cal que indiqueu les vostres dades personals, el NIF o NIE i el centre on esteu matriculat, i adjunteu la còpia de la consulta de l’estat de la beca i la documentació que escaigui per justificar les al·legacions.

  Les al·legacions es presentaran als Serveis Territorials corresponents al centre educatiu on està matriculat el sol·licitant. En el cas de Barcelona ciutat, és el Consorci d’Educació de Barcelona: adreça i horaris.

   

  Tanca
 • 4. M’han notificat la quantia fixa. Quan em notificaran la quantia variable?

  En primer lloc, es notifiquen les quanties fixes, la insularitat i la quantia variable mínima, que, si s’hi té dret, és de 60 euros.

  Les quanties fixes són les següents:

  • Beca bàsica: 200,00 euros. En el cas que es concedeixi la quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant, no s’adjudica la beca bàsica.
  • Quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant: 1.500,00 euros.
  • En el cas de la quantia lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar: 1.500,00 euros.

  Posteriorment, i només en els casos que correspongui, es comunicarà la quantia variable. Aquesta quantia no és la mateixa per a tots els sol·licitants, ja que correspon al resultat de ponderar la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant amb la seva renda familiar. No obstant això, l’import mínim de la quantia variable és de 60,00 euros.

  Si teniu qualsevol dubte, consulteu l’article 9 de la resolució de la convocatòria de beques de caràcter general.

  Tanca
 • 5. Vull renunciar a la beca

  La renúncia s’ha de fer per escrit i presentar-la, en el cas dels centres de Barcelona ciutat, al Consorci d’Educació de Barcelona: adreça i horaris.

  Tanca