Formació per al professorat interí

El professorat interí o substitut nomenat per a tot un curs sense una experiència prèvia de dotze mesos o més, en els darrers tres cursos escolars, i que no hagi certificat la formació per al professorat interí en cursos anteriors, ha de realitzar la fase de formació del Curs d’iniciació a la tasca docent per al professorat novell.

Curs d’iniciació a la tasca docent per al professorat novell. Edició 2021-2022

Calendari

  • Període d’inscripció: des del 8 fins al 15 de desembre de 2021.

    (les persones que han de fer la formació rebran un correu electrònic amb un enllaç per inscriure's)

  • Consulta d’adjudicacions: a partir del 20 de desembre del 2021

  • Desenvolupament del curs: entre el 10 de gener i el 4 d’abril del 2022.

Organització

Aquest curs té una durada de 30 hores en modalitat telemàtica:

  • 15 hores de modalitat sincrònica (Meet)
  • 15 hores de modalitat asincrònica (Moodle)

Per aquesta formació és imprescindible disposar, abans del 30 de desembre, d’un compte de correu xtec (sol·licitar un compte xtec)  

Més informació

Per a més informació consulteu el web de la Xtec

Les consultes sobre aquesta formació les podeu adreçar al correu: formacionovells.ceb@gencat.cat