Xarxes per al canvi

Des de l’any 2017 el Consorci d’Educació de Barcelona ha liderat el programa Xarxes per al Canvi amb l’objectiu de contribuir a l'impuls de la transformació educativa de la ciutat.

La finalitat és avançar cap un sistema educatiu equitatiu i de qualitat. Les xarxes com a context d’aprenentatge professional i entre iguals són una estratègia per impulsar aquesta orientació al canvi dels centres de Barcelona. L’acció de les xarxes es basa en la reflexió profunda sobre les pràctiques des dels marcs teòrics de la recerca actualitzada.

Què són les xarxes per al canvi?

Des del projecte Xarxes per al canvi treballem per fer que ens els propers anys tots els centres educatius de la ciutat puguin estar immersos en algun projecte de millora sostenible des del treball en xarxa.

Les xarxes de ciutat

El curs 2022-2023 hi ha 16 xarxes territorials a la ciutat de Barcelona, amb la participació d'un total de 186 centres i 532 docents.

El camí fet fins ara

Des del 2017 en què es va iniciar el camí de les xarxes, cada curs s'ha centrat en un tema i uns reptes concrets