Xarxes per al canvi

Des de l’any 2017 el Consorci d’Educació de Barcelona ha liderat el programa Xarxes per al Canvi amb l’objectiu d’impulsar la transformació educativa de la ciutat.

La finalitat és avançar cap un sistema educatiu equitatiu i de qualitat. Les xarxes com a context d’aprenentatge professional i entre iguals són una estratègia per impulsar aquesta orientació al canvi dels centres de Barcelona. L’acció de les xarxes es basa en la reflexió profunda sobre les pràctiques des dels marcs teòrics de la recerca actualitzada.

Construïnt les Xarxes per al canvi

Des del projecte Xarxes per al canvi treballem per fer que ens els propers anys tots els centres educatius de la ciutat puguin estar immersos en algun projecte de millora sostenible des del treball en xarxa.

Les Xarxes de ciutat

El curs 2020-2021 es va encetar una nova etapa, on 222 centres van renovar la confiança en el programa treballant en 18 xarxes a la ciutat de Barcelona.

Recollida de dades de les Xarxes per al canvi

Per facilitar la recollida de dades dels participants s'ha previst aquest espai des d’on es podrà accedir als formularis i/o aplicatius corresponents.