Formació professorat funcionari en pràctiques

Formació adreçada al professorat funcionari en pràctiques que hagi prestat menys de 6 mesos de servei en centres educatius públics o serveis educatius dependents del Departament d'Educació.

Curs de formació específic per a funcionaris en pràctiques. Edició 2021-2022

Calendari

  • Període d’inscripció: del 10 fins al 17 de gener de 2022.

  • Consulta d’adjudicacions: del 17 al 24 de gener del 2022.

  • Desenvolupament del curs: entre el 7 de febrer i el 21 de març del 2022.

Organització

Aquest curs té una durada de 20 hores en modalitat telemàtica:

  • 5 hores de modalitat sincrònica (Meet)
  • 15 hores de modalitat asincrònica (Moodle)

Per aquesta formació és imprescindible disposar, abans del 30 de desembre, d’un compte de correu xtec (sol·licitar un compte xtec)  

Més informació

Per a més informació consulteu el web de la Xtec

Les consultes sobre aquesta formació les podeu adreçar al correu: formacionovells.ceb@gencat.cat