Formació professorat funcionari en pràctiques

Formació adreçada al professorat funcionari en pràctiques que hagi prestat menys de 6 mesos de servei en centres educatius públics o serveis educatius dependents del Departament d'Educació.

Les persones que hagin de fer aquesta formació, no caldrà que s’hi inscriguin, ja que la inscripció serà automàtica per al professorat convocat.

Curs de formació específic per a funcionaris en pràctiques. Edició 2022-2023

Calendari

  • Comunicació de la convocatòria: novembre del 2022
  • Elecció horari de la formació: entre el 21 i el 29 de novembre
  • Consulta d’adjudicacions: a partir del 2 de desembre de 2022
  • Desenvolupament del curs: entre el 30 de gener i el 9 d'abril del 2023.

Organització

Aquest curs té una durada de 20 hores:

- 5 hores en modalitat sincrònica: 3 sessions presencials al Consorci d’Educació de Barcelona (Plaça d'Urquinaona, 6 - Aula de Formació, 3a planta)

- 15 hores de modalitat asincrònica (Moodle)

Per aquesta formació és imprescindible disposar, abans del 31 de desembre, d’un compte de correu xtec. Si no el teniu, el podeu sol·licitar aquí)  

Més informació

Les consultes sobre aquesta formació les podeu adreçar al correu: formacionovells.ceb@gencat.cat

Per a més informació consulteu el web de la Xtec