Projecte de convivència

El Projecte de convivència engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència al centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.

Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, en el ben entès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.

També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es produeixen en els tres àmbits als que s’ha fet esment (aula, centre, entorn) i de crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable.

El Projecte de convivència representa per als centres una manera de pensar en com treballar el desenvolupament personal i col·lectiu de cada alumne.

Jornada «Convivència als centres educatius: conviure i aprendre» Novembre 2017

Document de presentació del projecte de convivència (ppt)

 Vídeo: Diàleg del dia 3 de novembre entre Josep M.Puig i Aina Tarabini

Alumnes mediadors contra els conflictes escolar (publicat al Diari de l'educació - juny 2017)

Projectes de mediació i tutoria entre iguals de tres instituts de la ciutat: Ins Guineueta (Districte Nou Barris), Ins Salvador Espriu (Districte Sant Martí) i Ins Doctor Puigvert (Districte Sant Andreu).

 Jornada d'alumnat mediador realitzada a l'Institut Joan Broggi (maig de 2017)

 Jornada d'alumnat mediador realitzada a l'Institut Joan Broggi (18 de maig de 2016)

Jornada d'alumnat mediador realitzada a l'Institut Joan Broggi (13 de maig de 2015)

Jornada d'alumnat mediador realitzada a l'Instituit Moisès Broggi (el dia 14 de maig del 2014)

Jornada alumnat mediador realitzada a l'Institut Moisès Broggi (16 de maig de 2013)

Jornada alumnat mediador realitzada a l'Institut Moisès Broggi (16 de maig de 2012)

Jornada alumnat mediador realitzada a l'Institut Ernest Lluch (18 de maig de 2011)