Servei Educatiu Específic de Motòrics

El Servei Educatiu Específic de Motòrics, SEEM, és un servei especialitzat adscrit al CEE Pont del Dragó i està format per un equip multidisciplinar que inclou especialistes en les àrees de la psicologia, l’orientació educativa, la fisioteràpia, l’audició i llenguatge i la pedagogia terapèutica.

El Consell de Direcció del Consorci d'Educació va aprovar el reconeixement de la secció d’atenció externa del Centre d’Educació Especial Pont del Dragó com a SEEM de la ciutat de Barcelona el mes de febrer de 2010.

Àmbits de treball

  • Suport a la inclusió educativa: escola bressol, etapa obligatòria i etapa postobligatòria
  • Tecnologies d’assistència.
  • Formació i recerca.

 

El SEEM desenvolupa i promou actuacions per afavorir i potenciar la inclusió social de les persones amb diversitat funcional, mirant de donar una resposta global integrada a les seves necessitats.

Com a Servei Educatiu Específic pretén donar suport a la tasca educativa dels professionals que atenen les necessitats de l’alumnat amb diversitat funcional.

Contacte

C/ Sagrera 179, 08027 Barcelona

Tel. 93 243 09 83 | Fax 93 351 29 54

Web: www.bcn.cat/pontdeldrago

Correu electrònic:

seem.ceb@gencat.cat

 

Horari:

De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

De dilluns a dijous de 16 a 18 h.


Mostra Serveis Educatiu en un mapa més gran