Escoles per la igualtat i la diversitat

Escoles per la igualtat i la diversitat

Escoles per la Igualtat i la Diversitat és un programa de formació, assessorament i acompanyament als centres educatius de la ciutat que està impulsat des de la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i s’ha desenvolupat de forma coordinada amb el Consorci d’Educació.

El seu objectiu és promoure models relacionals en l’alumnat, de 3 a 16 anys, basats en valors com la igualtat, l’equitat i el respecte, i prevenir la violència en les interaccions personals per raons de diversitat afectiva sexual i de gènere, d’origen cultural i religiós, i funcional.

El projecte s’ha desenvolupat com a experiència pilot a 11 centres educatius de la ciutat al llarg de tres anys, entre el 2014 i el 2017, i el curs 2018-2019 s’implanta com a programa definitivament, arribant a 15 centres educatius.

 

Web de les escoles per la igualtat i la divesitat

Cada centre participa en el programa d´assessorament, formació i acompanyament durant tres cursos escolars, en els quals es realitzen els tres nivells del programa: el relatiu al professorat, a l’alumnat i al treball amb la comunitat educativa del centre.

El professorat dels centres participants disposa de formació específica i d’un seguit d’eines i recursos educatius centralitzats en un web que s'ha crear amb amb aquest objectiu (igualtatidiversitat.edubcn.cat)

Accés al web de les escoles per la igualtat i la diversitat