Escoles per la igualtat i la diversitat

Escoles per la igualtat i la diversitat

Escoles per la igualtat i la diversitat és un programa de formació, assessorament i acompanyament als centres educatius de la ciutat impulsat per l'Ajuntament de Barcelona que es desenvolupa de forma coordinada amb el Consorci d’Educació de Barcelona.

El seu objectiu és promoure models relacionals en l’alumnat, de 3 a 16 anys, basats en valors com la igualtat, l’equitat i el respecte, i prevenir la violència en les interaccions personals per raons de diversitat afectiva sexual i de gènere, d’origen cultural i religiós, i funcional.

Es va fer un programa pilot a 11 centres educatius de la ciutat, entre el 2014 i el 2017 i des de l'any 2018 fins ara s'ha implementat en 36 centres educatius.

 

Web de les escoles per la igualtat i la divesitat

Cada centre participa en el programa d´assessorament, formació i acompanyament durant tres cursos escolars, en els quals es realitzen els tres nivells del programa: el relatiu al professorat, a l’alumnat i al treball amb la comunitat educativa del centre.

El professorat dels centres participants disposa de formació específica i d’un seguit d’eines i recursos educatius centralitzats en un web que s'ha crear amb amb aquest objectiu (igualtatidiversitat.edubcn.cat)

Accés al web de les escoles per la igualtat i la diversitat