Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Borsa de treball de professorat especialista en música i dansa de l'Institut escola artístic Oriol Martorell

L'objectiu de la borsa de treball de professorat especialista en música i dansa és cobrir llocs vacants i substitucions en règim de contracte laboral temporal a l'institut escola artístic Oriol Martorell.